Ribnica

Zdravstveno letovanje otrok 2019

Območno združenje Rdečega križa Ribnica organizira zdravstveno letovanje za 80  otrok, starih od 7 do 15 let.

Letovanje bo potekalo od 23. 7. do 31. 7. 2019 na Debelem Rtiču.

Vse zainteresirane obveščamo, da zbiramo predloge otroškega zdravnika od 3. 5. do 10. 6. 2019. Polna cena je 280 eur, prispevek staršev je od 0 do 80,00 eur.

Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in so iz socialno šibkega okolja, sprejemamo prošnje za brezplačno letovanje do 10. 6. 2019 oz. do zasedbe prostih mest. Dodatne informacije vsak dan med 9. in 12. uro na tel št. 01 836 20 56.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM d.o.o.

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm d.o.o. za prejeto donacijo v višini 18.000,00 eur. Sredstva so namenjena za brezplačno letovanje 51 otrok in žepnino ter za nakup 200 prehranskih paketov.

Ponosni in hvaležni smo, da imamo v domačem kraju podjetje, ki je že vrsto let pripravljeno pomagati ne samo perspektivnim in talentiranim, ampak tudi najranljivejšim v naši družbi.

OZRK Ribnica

Komentiraj