Ribnica

Zdravstveno letovanje otrok 2018

Zdravstveno letovanje otrok 2018
Zdravstveno letovanje otrok 2018

Območno združenje Rdečega Križa Ribnica organizira letovanje na Debelem rtiču za 80  otrok, starih od 6 do 15 let.  Letovanje bo potekalo v času poletnih počitnic od 29.7. do 6.8.2018.

V primeru prisotne zdravstvene indikacije otroke za letovanje predlaga njihov otroški zdravnik in jim poda predlog za letovanje. Predloge za zdravstveno letovanje zbiramo do 8.6.2018.

Polna cena letovanja je 280 eur, prispevek staršev je od 0 do  80,00 eur. Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in so iz socialno šibkega okolja sprejemamo prošnje za brezplačno letovanje do 8.6.2018 oz. do zasedbe prostih mest.

Dodatne informacije dobite na OZRK Ribnica  vsak dan med 9 in 12.00 uro na telefon št. 01 836 20 56.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM d.o.o .

Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm d.o.o. za prejeto donacijo v višini 18.000,00 eur. Sredstva so namenjena za brezplačno  letovanje 51 otrok in žepnino ter za nakup 200  prehranskih paketov.

Inotherm d.o.o je eno  redkih podjetij, ki je v teh težkih časih, pripravljeno pomagat najranljivejšim  v naši družbi. Okoli 200 je posameznikov in družin, ki se na nas obračajo po pomoč. Veseli nas, da bodo prav vsi prejeli tudi pomoč v obliki prehranskega paketa.

OZRK Ribnica

Komentiraj