Ribnica

Zdravstveno letovanje otrok 2017

150 let RK na Slovenskem
150 let RK na Slovenskem

Območno združenje Rdečega Križa Ribnica organizira letovanje na Debelem rtiču za 80  otrok, starih  od 6 do 15 let.  Letovanje bo potekalo v času poletnih počitnic od 3.8 do 11.8.2017 in je namenjeno večkrat bolnim in hospitaliziranim otrokom.

V primeru prisotne zdravstvene indikacije otroke za letovanje predlaga njihov otroški zdravnik in jim poda predlog za letovanje. Predloge za zdravstveno letovanje zbiramo do 06.6.2017.

Polna cena letovanja je  280 eur, prispevek staršev je od 0 do  80,00 eur.

Za tiste otroke, ki so brez zdravstvene indikacije in so iz socialno šibkejšega okolja, sprejemamo prošnje za brezplačno letovanje do 6. junija 2017 oz. do zasedbe prostih mest.

Za dodatne informacije lahko pokličete OO RK Ribnica vsak dan med 9. in 12. uro, na tel. štev. 01 836 20 56.

ZAHVALA PODJETJU INOTHERM D.O.O.
Območno združenje Rdečega križa Ribnica se iskreno zahvaljuje podjetju Inotherm d.o.o za prejeto donacijo v višini 18.000,00 eur. Sredstva so namenjena za letovanje otrok, kar 51 jih bo letovalo brezplačno in vsi bodo prejeli žepnino, ter za nakup 200 prehranskih paketov.

Komentiraj