Ribnica

VELIKI IN MAJHNI – Kulturno leto 2017 v Sodražici

Nekateri so obremenjeni s slovensko majhnostjo. Brez potrebe. Slovenski narod je skozi zgodovino še kako znal izkazati svojo nepremagljivost, sposobnost in ponos. Kateri narod je ob svoji sorazmerno majhni številčnosti zmagoval v bitki za obstoj z velikimi osvajalskimi narodi? Slovenski prav gotovo.

Skozi zgodovino so si nekateri narodi poskušali podrediti in asimilirati majhne Slovence. Medtem ko so tako naredili z mnogimi drugimi narodi, jim pri Slovencih ni uspelo.

Naši predniki so vodili bitko za obstoj in prostor pod soncem že pred poskusi potujčevanja. Uspešno. Slovenci se živimo v naših mestih in vaseh, ob svojih poljih in gorah, rekah in morju. Mi smo tu, nekdanji mogočni nasprotniki naših prednikov, pred katerimi je trepetala Evropa, pa so v muzejih.

Narod je kot gozd, njegova drevesa pa kot ljudje. Gozd seveda ne more obstati, če nima dreves z močnimi poganjki, če niso tako močno ukoreninjena, da lahko njihove veje dajejo zavetje tudi naslednikom. Slovenski narod je imel ukoreninjena drevesa, veliko takšnih dreves, ki so zarisovala pota njegovega slovenstva, ki so dajali utrip našemu bitju in bivanju takrat in v sedanjosti. Med njimi je zagotovo tudi veliko neznanih posameznikov, mater, lovcev in kmetov, plemičev in duhovnikov, vojskovodij, politikov, umetnikov in znanstvenikov. Nekaterih se spominjamo, ker smo nanje ponosni, tudi zato, ker je njihovo življenje zanimivo, in ne nazadnje tudi zato, da z njimi opozorimo na izredno vrednost slovenstva.

Tudi Sodražica in njena naselja so v preteklosti dala številne zaslužne može in žene, znamenite Slovence, ki so vidno prispevali h kulturnemu, umetnostnemu, socialnemu in splošno gospodarskemu razvoju v širšem slovenskem merilu, nekateri pa tudi zunaj naše dežele.

V letošnjem letu (2017) se mnogih izmed naših zaslužnih krajanov spominjamo okrogle obletnice rojstva ali smrti, zato bi z lahkoto in upravičeno rekli, da je letošnje leto – kulturno leto v Sodražici;  210 let rojstva – Andrej Luschin, vitez Ebengreuth, 160 let rojstva –  Mihael Arko, 130 let rojstva – Gregor Perušek, 130 let rojstva – Karlo Adamič, 100 let rojstva – Cita Lovrenčič – Bole, 80 let rojstva – Brane Ivanc, 80 let smrti – dr. Ivan Prijatelj, 50 let smrti – Makso Hrovatin.

Vzemite v roke katero izmed njihovih knjig, poglejte si njihova umetniška dela, prisluhnite njihovi glasbi, igri…s tem jih boste najbolje spoznali in začutili, da ti velikani prihajajo iz naših krajev.

In življenje teče dalje…Ni pomembnih in manj pomembnih. Niti posameznikov niti narodov. Zato: »Žive naj vsi narodi, ki hrepene dočakat dan, da koder sonce hodi, prepir iz sveta bo pregnan. Da rojak prost bo vsak, ne vrag, le sosed bo mejak«.

podatke zbral in zapisal Peter Lesar

Komentiraj