Ribnica

Več brezplačnih parkirnih mest v Ribnici

Župnik mag. Antona Berčana in župana Jože Levstek ob odprtju parkirišča
Župnik mag. Antona Berčana in župana Jože Levstek ob odprtju parkirišča

Ribnica – Središče mesta Ribnica je bogatejše za dodatnih 17 brezplačnih parkirnih mest, ki so del načrtovane širitve mreže javnih parkirišč v mestnem jedru in dopolnjujejo obstoječe kapacitete.

Župnik mag. Antona Berčana in župana Jože Levstek ob odprtju parkirišča

Župnik mag. Antona Berčana in župana Jože Levstek ob odprtju parkirišča

Avtomobilski vozniki bodo odslej potratili manj časa z iskanjem parkirišča. Občina Ribnica je z izgradnjo novih parkirnih mest namreč povečala kapaciteto odstavnih površin v neposredni bližini javnih ustanov in mestnega jedra Ribnice. Od sredine maja je tako na voljo dodatnih 17 javnih ter brezplačnih parkirnih mest, ki potekajo vzdolž Ljubljanske ceste in mejijo na hrbtno stran policijske postaje.

Razširitev parkirnih mest v tem delu mesta je strokovno podkrepila tudi nedavno objavljena prometna študija družbe za projektiranje, razvoj in inženiring Appia, ki jo je izdelalo na naročilo Občine Ribnica. Študija med drugim preigrava scenarije ureditve prometa skozi mestno jedro na Škrabčevem trgu, za katerega predlaga uveljavitev enosmernega prometa. Favorizira različico, po kateri bi potekal enosmerni promet iz smeri Šeškove proti Kolodvorski ulici (iz Kočevja proti Ljubljani), kar bi imelo najmanjši vpliv na potovalni čas avtobusov in bi omogočalo dodatna parkirna mesta vzdolž cestišča, poleg tega pa bi to zahtevalo tudi najmanj posegov v cestno infrastrukturo.

Izgradnja parkirnih mest na Ljubljanski cesti razširja mrežo obstoječe parkirne infrastrukture, ki obsega v ožjem mestnem jedru okoli 240 parkirnih enot. V naslednjem obdobju se bo razširitev predvidoma odrazila predvsem na zmanjšanju zasedenosti parkirišč pred centralnimi javnimi ustanovami kot sta Upravna enota Ribnica in Občina Ribnica, kjer je bila zasedenost domala 100 odstotna.

Za investicijo v izgradnjo novih parkirišč je Občina Ribnica namenila 39.000 evrov z DDV. Izvedbo gradbenih je prevzelo podjetje Gradmetal d. o. o. iz Gorenjih Lepovč, Ribnica. Zaradi zmanjševanja proračunskih sredstev z naslova državnega financiranja občin, je letošnje nadaljevanje izgradnje novih javnih in brezplačnih parkirnih površin še negotovo, saj je močno odvisno od razpoložljivih finančnih virov.

2 komentarja

  • 39.000€ …. za ta denar jaz spravim hišo pod streho ne pa asfaltiram dvorišča!
    Očitno se je spet kje zataknilo!

  • NA PT 3 SMO SAMI STANOVALCI FINANCIRALI IN ZGRADILI PARKIR PLACE ,PA SE NISMO NIČ HVALILI IN NI BILO REZANJA TRAKA

Komentiraj