Ribnica

Sredi aprila 2014 že prvi certifikati NPK Suhorobar

Ribnica − Sredi aprila 2014 bodo v Ribnici podelili prve nacionalne poklicne kvalifikacije (NPK) Suhorobar, s katerimi bodo uradno potrdili posebna znanja, ki so potrebna za to tradicionalno ribniško obrt. »Zdaj imamo dvajset kandidatov, ki jih zanima pridobitev NPK suhorobar,« pravi Pavle Hočevar, sekretar Območne obrtno-podjetniške zbornice Ribnica.

Suha roba

Suha roba

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica (OOZ Ribnica) je skupaj s partnerji, Obrno-podjetniško zbornico Slovenije, Gimnazijo in Srednjo šolo Kočevje ter občinama Ribnica in Sodražica zaključuje dveletni projekt »Izvajanje Nacionalne poklicne kvalifikacije »Suhorobar«, ki ga sofinancira Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja, po načelu pristopa Leader.

Ribniška obrtna zbornica bo v kratkem objavila razpis za preverjanje znanja oziroma za pridobitev certifikata NPK suhorobar, saj so v skorajda desetih letih izpeljali celotni postopek za to. Leta 2009 so skupaj s Srednjo šolo Kočevje in Razvojnim centrom Kočevje Ribnica pridobili priznan poklicni standard NPK suhorobar, kar med drugim pomeni tudi pripravo kataloga znanj, ki so potrebna za osem panog suhe robe: obodarstvo, orodjarstvo, podnarstvo, posodarstvo, rešetarstvo, spominkarstvo, zobotrebčarstvo in žličarstvo.Zdaj pa so postali tudi izvajalci preverjanja oziroma podeljevanja NPK suhorobar.

Posebna znanja, ki so potrebna za izdelovanje suhe robe, pa so na širšem kočevsko-ribniškem območju precej razširjena, saj je to še vedno živa tradicionalna obrt. Na območju suhe robe je okoli tisoč tistih, ki živijo ali pa njim in družinskim članom izdelki iz suhe robe dodatni vir zaslužka, še okoli tisoč pa je takih, ki obvladujejo veščine oziroma imajo znanje suhe robe in lahko pridobijo ta certifikat.

Pavle Hočevar pravi: »To je kup pogojev, ki jih je trebaizpolniti, da te Državni izpitni center registrira kot izvajalca NPK.« Ljudje, ki bodo hoteli pridobiti NPK suhorobar, bodo morali ta posebna znanja dokazati in priti pred komisijo s pripravljenimi predstavitvami in izdelki, komisija pa bo − če se ji bo to zdelo potrebno − njihova znanja preverjala tudi v delavnici.

Obenem bo Zavod za zaposlovanje pridobitev NPK suhorobar uvrstil v njihov izobraževalni register. »To bo še ena možnost za prekvalifikacijo brezposelnih,« pravi Mojca Poje z Obrtno podjetniške zbornice Slovenije. Tako naj bi prve brezposelne izobraževali že jeseni.

Posebna znanja, ki so potrebna za izdelovanje suhe robe, pa so na širšem kočevsko-ribniškem območju precej razširjena, saj je to še vedno živa tradicionalna obrt. Po podatkih ribniške obrtne zbornice na območju geografske označbe Ribniška suha roba, ki vključuje sedem občin od Blok do Dobrepolja in Kostela, okoli tisoč ljudi živi od izdelovanja suhe robe, kar je skupaj z njihovimi družinskimi člani, ki ponavadi prav tako znajo izdelovati suho robo, okoli 2000 ljudi.

Vir:delo.si, Simona Fajafar in radiokrka.com

Komentiraj