Ribnica

Razplet otvoritve fotografske razstave Mladi in Ribnica

Fotografska razstava Mladi in Ribnica - sodelujoči
Fotografska razstava Mladi in Ribnica - sodelujoči
Sodelujoči na fotografska razstava Mladi in Ribnica.

Fotografska razstava Mladi in Ribnica – sodelujoči.

Ribnica – V petek, 2. novembra 2012 je bila v prostorih Ribniškega študentskega kluba otvoritev fotografske razstave Mladi in Ribnica.

Mladi danes živimo precej drugače kot prejšnje generacije. Dve desetletji nove družbeno-ekonomske ureditve in razvoja tehnologije sta oblikovali generacijo, ki jo starejši težko razumejo ali pa ne utegnejo biti pozorni na razlike. Trg dela nas je naredil tekmovalne, internet in družabna spletna omrežja pa so močno vplivali na načine druženja in preživljanja prostega časa. Trenutne gospodarske razmere so nas okradle pozitivnega pričakovanja prihodnosti. Čedalje bolj postajamo razdrobljeni in prepuščeni sami sebi, problemom pa se umikamo v apatijo. Skupnost in sodelovanje za skupno dobro nista več cenjeni vrednoti – vzgojeni smo bili s poudarkom na individualnosti. Za sprostitev se raje porazgubimo v gneči glasnih diskotek, kot pa da bi svoj prosti čas aktivno preživljali. Na vse to seveda nismo pozorni, saj živimo svoj vsakdanjik, imamo svoja načela in se prebijamo skozi svoje probleme. Redko pomislimo, da veliko tega, kar sestavlja naše življenje, ni lastno samo nam, ampak si to delimo s celotno generacijo.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]V Ribniškem študentskem klubu smo na to želeli opozoriti s fotografskim natečajem Mladi in Ribnica, ki je bil razpisan od marca do oktobra. Naš cilj je bil spodbuditi mlade fotografe v naših krajih, da se zamislijo nad svojim položajem v družbi in na svoj način pokažejo, kako ga doživljajo. Kako se kot predstavniki mladih počutijo v Ribnici, kako se tukaj vidijo v prihodnosti, kakšni potenciali so jim na voljo? To so le ena izmed mnogih vprašanj, na katera je ciljal natečaj. Njegov rezultat – fotografska razstava – sedaj služi mladim kot zrcalo, po drugi strani pa lahko pomaga starejšim generacijam razumeti in začutiti položaj današnje mladine.

Prispele fotografije so na zelo svojstvene načine in iz različnih pogledov odgovarjala na vprašanja natečaja. Po mnenju ocenjevalne komisije, ki so jo sestavljali Žiga Lovšin, Mitja Ilc in Marija Zupančič, si je prvo nagrado prislužila Klara Debeljak s svojo fotografijo Odsev realnosti, sledila pa sta ji druga Maša Mlakar s fotografijo Tam in tretji Aleksander Kozina s fotografijo 2 krat 2. Tri tudi zelo dobre fotografije so si prislužile posebno omembo.

Razstava bo odprta dlje časa in je na voljo vsem obiskovalcem, da si jo ogledajo. Pridete lahko vsak petek med 20. in 22. uro v prostore RŠK na Knafljevem trgu 2.

V imenu RŠK naj se zahvalim tudi vsem sponzorjem, ki so nam pomagali izpeljati razstavo. To so ŠOS, ŠKIS in Foto Fantasy.

Ocene članov ocenjevalne komisije

1. mesto – Odsev realnosti

Fotografska razstava Mladi in Ribnica - Klara Debeljak - Odsev realnosti

Klara Debeljak – Odsev realnosti

Kompozicija in gradacija svetlobe poskrbita, da nam pogled odlično pritegne najprej človeški obraz, nato pa naše oko potuje od dekleta k napisu, kar da fotografiji vsebinski smisel. Pravilna izbira portretnega formata in zelo dober nadzor odseva. Obraz dekleta zelo ganljivo izraža zaskrbljenost, strah in nejevoljo. Očitno je, da je brezposelna in da jo je strah za svojo eksistenco. Odličen prikaz aktualne teme brezposelnosti mladih.

2. mesto – Tam

Fotografska razstava Mladi in Ribnica - Maša Mlakar - Tam

Maša Mlakar – Tam

Avtorica je fotografijo zajela z dolgim časom in tako ustvarila osebe neprepoznavne in s tem enakovredne. Zanimiv pogled, ki najprej pokaže mlade, ki se sproščajo, družijo in neobremenjeno zabavajo, hkrati pa opozarja tudi na njihovo aktivnost, inovativnost in samoiniciativnost. Na zapuščenem stadionu (ki simbolizira odnos do mladih v Ribnici), so sami organizirali koncert, da si popestrijo sicer dolgočasen vsakdanjik. Drugi motiv pa je v ozadju cerkev, ki pa je postavljena tako, kot da nekako bdi nad vsem skupaj in v opazovalcu vzbuja nelagodje. Dobro uporabljene barve vzbujajo rahlo psihadelični učinek. Avtorica je s pomočjo tehničnih zakonitosti ustvarila vsebinsko zanimivo in prepoznavno fotografijo.

3. mesto – 2 krat 2

Fotografska razstava Mladi in Ribnica - Aleksander Kozina - 2 krat 2

Aleksander Kozina – 2 krat 2

Zelo kreativna kompozicija, odlična izbira elementov in skrbna postavitev njih v sliki. Glavni motiv je mlad par (tu je točka ostrenja), ki se ozira na svojo dolino, iz katere vejejo cerkveni zvonovi. Pred njima je zorano polje, ki nakazuje na obetajočo prihodnost. Fotografija s tem nosi pozitivno sporočilo. Je pa tudi dober prikaz značilnosti ribniškega okolja (njiva in gozdovi) in tradicionalnih vrednot (zvonovi cerkve obdajajo par). V vsem tem se nahaja mlad par, ki se mora nekako sam znajti brez kažipotov, pri tem pa mu je v pomoč ljubezen in medsebojna povezanost.

Tilen Nosan

Komentiraj