Ribnica

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica za šolsko leto 2013/2014

Vrtec Ribnica
Vrtec Ribnica

Ribnica – Vrtec Ribnica objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2013/2014 (vpis z dnem 1. 9. 2013). Vpis otrok bo potekal na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca – oranžni vhod, pri svetovalni delavki.

Vrtec Ribnica

Vrtec Ribnica

Izpolnjene obrazce Vloga za vpis otroka v Vrtec Ribnica, ki jih dobite na upravi vrtca ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si, v vrtec vrnite osebno ali po pošti najkasneje do petka, 15. marca 2013.

Starši bodo o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca junija 2013.

V primeru, da bo prijav za sprejem otrok v programe vrtca z dnem 1. 9. 2013 več, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec.

Pomembno: Staršem, ki so vloge za vpis otroka v Vrtec Ribnica že oddali, teh ni potrebno ponovno oddajati.
Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki na tel. št. 01/620 93 75 od 7. do 15. ure ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71 v času uradnih ur.

Komentiraj