Ribnica

Razpis za vpis predšolskih otrok v Vrtec Ribnica 2023/2024

Na podlagi Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica (Ur.l. RS št. 132/2022) Vrtec Ribnica objavlja javni razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2023/2024 z dnem 1.9.2023.

V skladu z Zakonom o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 in spremembe), vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Vpis otrok poteka na sedežu Vrtca Ribnica, Majnikova 3, 1310 Ribnica / uprava vrtca, pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik.

Rok za oddajo vloge je najkasneje do srede 15.marca 2023.

Dodatne informacije dobite osebno ali po telefonu pri svetovalni delavki Bernardi Osojnik na  tel. št. 01/620 93 75 ali na upravi vrtca na tel. št. 01/620 93 71.

Več o razpisu v prilogi ali na spletni strani vrtca www.vrtecribnica.si.

Dokumenti, priloge: Razpis za vpis v vrtec 2023-24

Komentiraj