Ribnica

Pričetek ureditve komunalne in cestne infrastrukture na delu lokalne ceste v Lepovčah

Ribnica – Gradbeni stroji bodo v Ribnici letos še brneli. V ponedeljek, 17. avgusta 2020 je ribniški župan Samo Pogorelc z izvajalcem TRGOGRAD podpisal pogodbo za ureditev komunalne in cestne infrastrukture na delu lokalne ceste LC 352131 v Lepovčah.

Cesta je glavna hrbtenica za obstoječo cono, ki se bo v prihodnosti še širila, zato so predvideli tudi vso potrebno infrastrukturo. Hkrati pa je tudi dovozna pot v stanovanjsko naselje. Poleg izjemno slabega cestišča, je bila velika težava z meteornimi vodami, hkrati pa je bila cesta v večernem času nevarna, saj je brez javne razsvetljave.

Ureditev zajema rekonstrukcijo vozišča in hodnika za pešce, ureditev meteorne kanalizacije, delna rekonstrukcijo vodovoda ter izgradnja javne razsvetljave. Izdelani bodo tudi odcepi izven cestišča za potrebe vodovodnih in kanalizacijskih priključkov.

Za izvedbo javnega naročila je bil izbran izvajalec TRGOGRAD d.o.o.. Ocenjena pogodbena vrednost investicije je 352.014,61 EUR z DDV, od tega je predvidenih 150.388,00 EUR z DDV sofinancerskih (nepovratnih) sredstev. Gradbena dela se bodo pričela v prihodnjih dneh in se bodo zaključila predvidoma konec meseca novembra 2020.

Vir: FB Samo Pogorelc

Komentiraj