Ribnica

Predsednik Muzejskega društva Ribnica je postal France Ivanec

Ustanovni občni zbor Muzejskega društva Ribnica
Ustanovni občni zbor Muzejskega društva Ribnica
Ustanovni občni zbor Muzejskega društva Ribnica

Ustanovni občni zbor Muzejskega društva Ribnica

Ribnica – Na Mednarodni dan muzejev, 18. maja 2012, je v Rokodelskem centru Ribnica potekal ustanovni občni zbor Muzejskega društva Ribnica. Ker je bila tema letošnjega dneva muzejev: Muzeji v svetu globalnih sprememb – novi izzivi, nove pobude, je bil to najprimernejši dan za začetek nečesa novega.

S to temo je želel Mednarodni muzejski svet opozoriti na dejstvo, da Muzeji ustvarjajo v prostoru, ki ga sogradijo in sooblikujejo ter da so sestavni del družbe, s katero komunicirajo. Zato ne bi mogli izbrati boljšega dne za ustanovitev Muzejskega društva Ribnica, kot 18. maj 2012. Ob takšnih priložnostih se vedno spominjamo zgodovine in ljudi, ki so tlakovali pot za danes. Leta 1956 je bila pri Muzejskem društvu Kočevje ustanovljena sekcija za Ribnico, v letu 1958 pa se je oblikovalo samostojno Muzejsko društvo Ribnica. Glavna naloga tega društva je bila želja po ustanovitvi Muzeja v Ribnici, ki so jo tudi udejanjili. Društvo je imelo pomembno vlogo tudi pri prenovi ribniškega Gradu in pri organizaciji ribniškega festivala. K društvu so med drugim mnogo doprinesli tajnik društva Franc Lesar in predsedniki: Dušan Lavrič, Franc Levstek in Nande Nadler.

Muzej in društvo sta vse do smrti ravnatelja Muzeja Janka Trošta močno sodelovala, kasneje se je društvo razpustilo, nekateri člani pa so se pridružili Turističnemu društvu Ribnica in tam nadaljevali s svojim delom. Muzej je od takrat prehodil dolgo pot. Od leta 1958 do leta 1975 se je realizirala ideja snovalcev Muzeja, po razpustitvi društva in Troštovi smrti pa je Muzej v svojem razvoju nekaj let stagniral. Leta 1986 je nastal projekt pod okriljem Kulturne skupnosti Ribnica, projektne skupine Museum vivom, ki je nakazal nadaljnje delovanje Muzeja in nastanek Miklove hiše. Leta 1991 se je Muzej skupaj s Knjižnico in Galerijo združil pod krov že omenjene Miklove hiše, v okviru katere je deloval dvajset let in doživel svoj pomemben ponoven razvoj.

[oglas tip=”180×150″ p=”L”]V lanskem letu, ko je minilo 50 let od odprtja prve muzejske razstave, se je Muzej  preselil iz Miklove hiše pod krov novoustanovljenega zavoda, v Rokodelski center Ribnica. Prav lani je tako znova oživela ideja o ponovni vzpostavitvi Muzejskega društva Ribnica, in letos, 18. maja so izvedli ustanovni občni zbor, kjer so bili soglasno izvoljeni vsi organi društva. Tajnik društva je Primož Tanko, blagajnik pa Vasja Pavlin. V izvršni odbor so bili izvoljeni: Ivanka Peterlin, Marina Gradišnik, Janez Tanko in Vlado Mohar; v nadzorni odbor pa: Branko Potočnik, Lucija Kos Bartol in Suzana Kordiš. Častno razsodišče sestavljajo: Marjana Starc, Brane Kozina in Nada Lavrič.

Predsednik Muzejskega društva Ribnica je postal France Ivanec, ki pravi, da do nekaterih ljudi čuti moralno odgovornost, zato se bo boril, da dobijo svoje mesto v Parku kulturnikov. Med drugim si bo Muzejsko društvo skupaj s Turističnim društvom prizadevalo, da se po Janku Troštu poimenuje ribniška ulica.

Za prepoznavni znak ribniškega Muzeja so izbrali silhueto mostu, saj so želeli s tem opozoriti na povezovalno vlogo društva; med preteklostjo in sodobnostjo, med formalnimi organizacijami, nastalimi znotraj naravnih meja širšega prostora, kot tudi med Muzejem in širšo zainteresirano javnostjo.

V Muzejskem društvu Ribnica si želijo, da bi društvo postalo promotor identitete širšega okolja, ki ga ne vežejo politične omejitve, temveč naravna in kulturna povezanost.

Vir: radio1.si

Komentiraj