Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo na Zbor članov Muzejskega društva Ribnica 2017

Muzejsko društvo Ribnica
Muzejsko društvo Ribnica

Kdaj: v sredo 8. marec 2017, ob 19.00
Kje: v dvorani Rokodelskega centra Ribnica
Info: —

Vabljeni na zbor članov Muzejskega društva Ribnica,
ki bo v sredo 8. 3. 2017 ob 19.00 v dvorani Rokodelskega centra Ribnica

Predlagan dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev poročila predsednika o delu MDR za leto 2016
5. Predstavitev finančnega poročila za leto 2016
6. Predstavitev poročila Nadzornega odbora MDR
7. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila
8. Predstavitev, obravnava in potrditev programa leto 2017 (predlogi dobrodošli)
9. Predstavitev, obravnava in potrditev finančnega načrta za leto 2017
10. Razno

Obvestilo o sklepčnosti: 20. člen statuta MDR o sklepčnosti zbora članov pravi:
Zbor članov je sklepčen, če je ob predvidenem času prisotna najmanj polovica vseh članov. Če ta pogoj ni izpolnjen, lahko zbor članov veljavno sklepa po preteku 15 minut, če je prisotnih 10 članov.

Lepo vabljeni

France Ivanec, predsednik

Komentiraj