Ribnica

Poročilo o kvaliteti pitnih voda iz lokalnih/vaških vodovodov v občini Ribnica

Andol
Andol

Zavod za zdravstveno varstvo Novo mesto je opravil v prvi polovici leta 2015 zdravstveni nadzor nad sedmimi vodovodi, ki niso v upravljanju strokovno usposobljenega podjetja. To so vodovodi, s katereimi upravljajo uporabniki.

Mikrobiološka preiskava je pokazala, da imajo:

  • vodovodi G. D. Podpoljane, Sv. Gregor (omrežje Andol) in Žlebič mikrobiološko USTREZNO vodo.
  • vodovodi Gašpinovo, Črnec, Gorenji Lazi in Studenčevka-Sušje mikrobiološko NEUSTREZNO vodo.

Vzorci vode so bili mikrobiološko neustrezni zaradi prisotnosti koliformnih in/ali fekalnih bakterij.

OPOZORILO: Pitna voda na vseh vodovodih ni zdravstveno ustrezna in vodooskrba ni varna. Stalno je prisotna možnost hidričnih epidemij – črevesne bolezni. Zaradi prisotnosti fekalnih in koliformnih bakterij je potrebno vodo pred uporabo obvezno prekuhati.

Poročilo o kvaliteti pitnih voda KS

Komentiraj