Sodražica

Izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Zamostec

Sodražica – Občina Sodražica je skupaj z Občino Kočevje uspešno pridobila dodatna sredstva in podaljšanje medobčinskega projekta Oskrba s pitno vodo SORIKO, za projekt Sodražica II, s katerim se načrtuje izgradnja vodovodnega omrežja v naselju Zamostec (predvsem v Vasi in Podgori), v velikosti 1.305 m cevovodov, s pripadajočo infrastrukturo oz. opremo

Za sodraški projekt je pridobljenih 340.000,00 evrov evropskih sredstev. Po sklenitvi pogodbe o sofinanciranju bo zvedeno javno naročilo za izbor izvajalcev, pričetek del pa se načrtuje v začetku jeseni. Projekt je načrtovan dvoletno (2021 in 2022), predvideni čas celotne izvedbe je ocenjen na okvirno sedem mesecev.

Občina Kočevje, s katero smo skupaj nastopili za pridobitev dodatnih sredstev, s svojim podprojektom ureja kočevski Vodohran Gotenica.

Komentiraj