Ribnica

Podpisali pogodbo za gradnjo druge faze ribniškega vrtca

Podpis pogodbe o izgradnji II. faze Vrtca v Ribnici
Podpis pogodbe o izgradnji II. faze Vrtca v Ribnici

Ribnica – Ribniški župan Jože Levstek in Janez Škrabec, direktor podjetja Riko, sta v Ribnici podpisala pogodbo za gradnjo druge faze ribniškega vrtca. Pogodba je vredna 2,4 milijona evrov.

Podpis pogodbe o izgradnji II. faze Vrtca v Ribnici

Podpis pogodbe o izgradnji II. faze Vrtca v Ribnici

S tem v Ribnici nadaljujejo investicijo, ki je v celoti vredna sedem milijonov evrov in je največja občinska investicija v zadnjih dvajsetih letih.

V dveh letih bodo postavili ustanovo z 20 igralnicami, kjer bo prostora za vseh 360 otrok Vrtca Ribnica.

»Prva faza gradnje novega vrtca je gradbeno končana,« pravi Jože Levstek, vsa dela, vključno z opremo, pa bodo zaključena do konca septembra.

Deset vrtčevskih oddelkov se bo v nove prostore preselilo do konca leta. Podobno načrtujejo z drugo fazo gradnje vrtca: do septembra prihodnje leto bo končana gradnja te lesene stavbe, ki bo merila 1629 kvadratnih metrov, do konca leta pa bo celoten Vrtec Ribnica preseljen.

»To je dejansko nadstandarden vrtec, ki bo otrokom zagotavljal kvaliteto bivanja,« pravi Jože Levstek.

GRADNJA VRTCA RIBNICA – II. FAZA

Vrednost investicije: 2.453.323,08 EUR

Terminski plan izvedbe investicije: začetek del v maju 2013, končanje del v septembru 2014 (zaključek investicije je predviden 31.12.2014)

GRADNJA VRTCA RIBNICA II. FAZA predstavlja  izgradnjo drugega dela novega vrtca v občini Ribnica, s čimer se bo tudi funkcionalno zaključila izgradnja predvidenega oz. načrtovanega celotnega objekta. Celoten objekt vrtca je namreč zasnovan tako, da omogoča gradnjo v dveh fazah. Izgradnja I. faze se je pričela v letu 2012 in bo predvidoma zaključena v septembru 2013. Investicija, postavitev energetsko učinkovitega objekta je nujna zaradi pomanjkanja prostora in neizpolnjevanja prostorskih normativov, ter popolne dotrajanosti obstoječega vrtca. Z izgradnjo II. faze se bo zagotovilo varstvo za 180 predšolskih otrok. Po izgradnji I. faze bo del obstoječega vrtca, do izgradnje II. faze še vedno v uporabi.  Po izgradnji II. faze se bo 9 oddelkov preselilo v novi vrtec, zidanemu – staremu delu vrtca, pa se bo spremenila namembnost. Z izgradnjo II. faze se bo zagotovilo varstvo za 180 predšolskih otrok, kar bo skupno s I. fazo predstavljalo 20 oddelkov in varstvo za 360 predšolskih otrok.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]V II. fazi je predvidena izgradnja 10 oddelkov s spremljajočimi prostori, kar bo obsegalo 1.629,33 m² neto tlorisnih površin.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

3 komentarji

Komentiraj