Ribnica

Osnutek ureditve Športnega parka Ribnica v obrtni coni Ugar

V začetku meseca oktobra smo (Kolesarski klub Ribn’čan) na občino oddali predlog o preureditvi, oziroma novi ureditvi športnih igrišč v obrtni coni Ugar. Odločili smo se, da je pomembno, da se ideja predstavi tudi vam, prebivalcem občine Ribnica.

Športni park Ribnica - osnutek postavitve

Športni park Ribnica

Ribnica – V začetku meseca oktobra smo (Kolesarski klub Ribn’čan) na občino oddali predlog o preureditvi, oziroma novi ureditvi športnih igrišč v obrtni coni Ugar. Odločili smo se, da je pomembno, da se ideja predstavi tudi vam, prebivalcem občine Ribnica.
Pri ideji o sami ureditvi parka smo skušali stremeti k ureditvi čim večih objektov, namenjenih za različne športe. Na skici je zaenkrat tako narisano igrišče za odbojko, igrišče za nogomet in košarko, ”skate park”, BMX proga. Predlagali smo tudi obnovo stadiona in travnate površine na njem, da bi bila primerna za nogometno igrišče. Seveda pa je to le skica in okvirni predlog. Ob iskanju somišljenikov in podpori zainteresiranih društev iz občine smo naleteli tudi na predloge kaj bi bilo pomembno še zgraditi v športnem parku. Dva izmed predlogov sta izgradnja zunanje plezalne stene ter izgradnja tenis igrišča. Seveda pa, kot sem že omenil, to ni končna verzija, saj stremimo k temu, da bi v načrt dodali čim več predlogov ostalih društev, kateri nimajo kvalitetnih vadbenih objektov na prostem. Na skici lahko vidite tudi veliko novo tribuno in nekaj manjših. Velika tribuna ne bi bila le tribuna temveč bi bili v njej tudi klubski prostori za več društev (cca:5), javne toalete in pa seveda tuši. Manjše tribune pa bi bile namenjene predvsem obiskovalcem med prireditvami, saj je naš namen, da bi športni park živel z organizacijo različnih tekmovanj in turnirjev, saj bi s tem pomagali tudi pri razvoju Ribnice. Seveda bi bile celotne športne površine na voljo za prosto uporabo vsem občanom.
Kako in če se bo projekt začel izvajati še ne vemo, saj trenutno še čakamo na odgovor občine. Seveda pa smo vsi v upanju dobre rešitve za vse nas, da se bomo lahko tudi v Ribnici ukvarjali z različnimi športi.

Kolesarski klub Ribn’čan

Komentiraj