Ribnica

OBVESTILO: Nič več obveščanja o izteku pravice do otroškega dodatka

CSD Ribnica

Od 1. aprila 2010 dalje Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve ne bo več pošiljalo obvestila o izteku pravice do otroškega dodatka !
Starši, bodite pozorni, kdaj se vam izteče pravica do otroškega dodatka, da boste pravočasno vložili zahtevek za nadaljevanje te pravice! Pravica do otroškega dodatka se namreč prizna za dobo enega leta, in sicer s prvim dnem naslednjega meseca po vložitvi zahtevka. Obnovitveno vlogo se torej vloži v mesecu, v katerem se izteče pravica, kar je razvidno iz izreka odločbe o priznanju pravice do otroškega dodatka .

(Primer: Z odločbo je priznana pravica do otroškega dodatka od 1. 5. 2009 do 30. 4. 2010, novo vlogo za uveljavitev te pravice je potrebno vložiti najpozneje do 30. 4. 2010, če želite prejemati otroški dodatek kontinuirano, torej tudi od 1. 5. 2010 dalje!)

Prejemnikom otroškega dodatka predlagamo, da preverijo odločbo, ki so jo prejeli, in iz izreka odločbe ugotovijo, kdaj se jim izteče pravica do otroškega dodatka in da v mesecu izteka pravice vložijo zahtevek zanj.

Direktorica CSD Ribnica, mag. Majda Vrh

Komentiraj