Ribnica

Obvestila Ustanove patra Stanislava Škrabca številka 1/2010

Novice:
– Objavljena razpisa za štipendije in nagrado Škrabčeve ustanove
– Slavnostno ob 50. obletnici poučevanja slovenskega jezika v Makedoniji
– Dober odziv na odprti termin Škrabčeve ustanove

Objavljena razpisa za štipendije in nagrado Škrabčeve ustanove

Razpis za pridobitev redne letne štipendije za študente slovenskega jezika, slovanskih jezikov, klasične filologije in primerjalnega ter splošnega jezikoslovja v prvi in drugi diplomski shemi je odprt do 11. maja 2010. Prijava na razpis za dodelitev nagrade za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja je možna do 30. junija 2010.

Sedmi razpis za pridobitev rednih letnih štipendij Škrabčeve ustanove je prenovljen v duhu bolonjske sheme. Med prijavljenimi kandidati bo komisija izbrala sedmo generacijo Škrabčevih štipendistov, ki se bodo pridružili 44 dosedanjim prejemnikom štipendij. Na razpis se lahko prijavijo tudi študenti doktorskega študija, člani Slovenske frančiškanske province Sv. križa.

Prijavljeni kandidati na četrtem razpisu za nagrado za posebne dosežke na področju slovenističnega jezikoslovja se bodo potegovali za naziv Škrabčevega nagrajenca, ki so ga do sedaj prejeli akad. prof. dr. Jože Toporišič, Janko Moder in prof. dr. Martina Orožen.

Razpisa za štipendije in nagrado sta objavljena na www.skrabceva-ustanova.si.

Izbrani kandidati bodo o uspeli prijavi obveščeni do konca meseca junija 2010. Štipendiste in nagrajenca bo Škrabčeva ustanova razglasila na oktobrski podelitvi.

Slavnostno ob 50. obletnici poučevanja slovenskega jezika v Makedoniji

Ob 50-obletnici univerzitetnega poučevanja slovenskega knjižnega jezika v Makedoniji bo slovenski jezik slavil v Skopju. Red. prof. dr. Ada Vidovič Muha in izr. prof. dr. Vojko Gorjanc bosta osrednja gosta na okrogli mizi 20. aprila 2010 na Filološki fakulteti Blaže Koneski v Skopju, ki jo soorganizira Škrabčeva ustanova.

Vsako leto se vsaj 100 študentov v Skopju, v tretjem največjem centru poučevanja materinščine izven Slovenije, poglablja v bogato strukturo slovenskega jezika. Aprila bodo z dvodnevno slovesnostjo, v okviru katere bodo na fakulteti pripravili okroglo mizo, predstavitev zbornikov, nastope študentov in strokovno ekskurzijo, slavnostno počastili 50-obletnico prisotnosti slovenistike v Makedoniji.

Na okrogli mizi bodo sodelovali priznani slovenisti: red. prof. dr. Ada Vidovič Muha in izr. prof. dr. Lidija Arizankovska ter prof.dr. Vojko Gorjanc. Okrogla miza poteka pod častnim pokroviteljstvom slovenskega veleposlanika v Makedoniji, nj. eksc. gospoda Alaina Briana Berganta.

Ustanovo patra Stanislava Škrabca ob gostovanju v Skopju podpira slovensko gospodarstvo, ki ceni slovenistična prizadevanja Filološke Fakultete Blaže Koneski, to so Zavarovalnica Triglav, Riko, Stilles, Zlatarna Celje, Studio Moderna, Korona, Medis in Ljubljanske mlekarne.

Dober odziv na odprti termin Škrabčeve ustanove

Na prvi odprti termin Škrabčeve ustanove za raziskovanje in promocijo slovenskega jezika je prispelo 20 prijav iz celega sveta. Lektorati, samostojni raziskovalci, renomirane inštitucije so prijavile bogato bero projektov.

Škrabčeva ustanova bo po podrobni preučitvi prispelih prijav vse prijavitelje obvestila o izboru najkasneje do 21. aprila 2010.

Izbrane projekte v okviru odprtega termina so omogočili pripadni podporniki Škrabčeve ustanove, to so Zavarovalnica Triglav, Riko, Pošta Slovenije in Interblock.

Škrabčeva ustanova skrbi za strokovni razvoj slovenskega jezika s podeljevanjem štipendij, nagrad in pripravo srečanj od leta 2004.

Komentiraj