Ribnica

Obnova obzidja okoli cerkve Marijinega imena v Goriči vasi

Obnova obzidja okoli cerkve Marijinega imena v Goriči vasi
Obnova obzidja okoli cerkve Marijinega imena v Goriči vasi

Goriča vas – Na skrajno južnem delu Goriče vasi stoji cerkev Marijinega imena, ki je bila že v šestnajstem stoletju pomembna božjepotna cerkev. Prvotno je na mestu, kjer danes stoji cerkev, stala kapela, iz katere je s prizidavami nastala enoladijska cerkev, ki jo v svojih zapisih omenja že Valvazor kot eno izmed Marijinih romarskih cerkva.

Njena poslikava in baročna okrasitev predstavljata neprecenljivo kulturno dediščino, njeno zunanjo podobo pa dopolnjuje kamnito obzidje, ki ga je v zadnjih desetletjih že močno načel zob časa in se je na nekaj mestih začelo podirati, poleg tega pa je od zadnje prenove cerkve v obzidju ostala odprtina, ki je služila za dovoz in odvoz materiala.

Zaradi borne podobe obzidja je novoizvoljeni vaški odbor pod vodstvom Roka Tanka podal pobudo za obnovo. Skupaj z Župnijo Ribnica, župnikom mag. Antonom Berčanom in ključarjema je vaški odbor pristopil k aktivnostim za izvedbo obsežne investicije. Ker je cerkev uvrščena v register nepremične kulturne dediščine pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, je bilo treba obnovo izvesti skladno s pridobljenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki je podal usmeritve prenove na način, da se obnova izvede z obstoječim materialom ter ohranita izvorna oblika in izgled. Sledilo je rušenje obzidja, pri čemer se je posebna pozornost posvetila pokrivnim ploščam, ki so ostale nedotaknjene.

Vaščani so v številnih delovnih akcijah v celoti odstranili staro obzidje in izdelali nove temelje, sledila je izgradnja obzidja, ki ga je izvedlo usposobljeno podjetje GRA DINVEST NM, d. o. o., iz Novega mesta. Poleg obzidja je bila obnovljena tudi brv čez Bistrico, ki je dobila nove podnice in ograjo, utrjen pa je bil tudi okoliški teren. Stroški materiala in dela zidarjev za obnovo 110 metrov dolgega obzidja so znašali dobrih 26.000 evrov, ki so jih velikodušno prispevali vaščani in lokalna podjetja. Brez njihove izdatne finančne podpore in nepreglednega števila prostovoljnih delovnih in strojnih ur, ki niso vštete v končni znesek stroškov investicije, bi bila izvedba obsežnega projekta nemogoča. S skupnimi močmi in z neverjetno predanostjo vaščanov je bila zgolj po nekaj mesecih obnova obzidja zaključena in 12. oktobra 2019 je tako sledil slavnostni blagoslov obzidja.

Po sveti maši, med katero je župnik mag. Anton Berčan blagoslovil obzidje, sta sledila druženje in pogostitev v prijetnem ambientu znotraj cerkvenega obzidja. Ob tej priložnosti se Vaški odbor Goriča vas in Župnija Ribnica še enkrat zahvaljujeta vsem donatorjem, družinam, posameznikom, podjetjem in lokalni skupnosti, ki so s svojim finančnim prispevkom in prostovoljnim delom omogočili izgradnjo obzidja. S svojimi dejanji ste še enkrat več dokazali, da so v ribniški dolini dobri ljudje, ki jim je mar za našo sakralno in kulturno dediščino, ki bo ostala v ponos in okras tudi našim zanamcem.

Vir: Rešeto, oktober 2019, Vaški odbor Goriča vas, Foto: Boris Oberstar

Komentiraj