Ribnica

Občina Ribnica je končala z gradbenimi deli na odseku ceste v Goriči vasi

Goriča vas – V sklopu investicije se je obnovila cesta ter ostale infrastrukture (meteorno odvodnjavanje, vodovod, javna razsvetljava) v dolžini približno 350 m. Prav tako se je izvedla novogradnja dela fekalne kanalizacije, v dolžini približno 250 m. Sočasno je potekala še izgradnja elektro omrežja in transformatorske postaje v izvedbi Elektra LJ d.d.

Obnovili so se tudi hišni vodovodni priključi ter hidranti. Izvajalec prej omenjenih gradbenih del je bilo podjetje Teleg-m d.o.o, v sodelovanju z občinskimi upravljavci komunalnih vodov. Gradbena dela so bila izvedena v pogodbenem roku, ki je bil predviden od marca do aprila 2024.

Komentiraj