Ribnica

Občni zbor Muzejskega društva Ribnica 2014

France Ivanec, predsednik Muzejskega društva Ribnica
France Ivanec, predsednik Muzejskega društva Ribnica

Ribnica – Maja bosta minili dve leti odkar je bilo ustanovljeno Muzejsko društvo Ribnica, ki skrbi za dediščino širšega okolja.

Muzejsko društvo Ribnica

Muzejsko društvo Ribnica

To je po zgodovinskih in naravnih smernicah vedno delovalo kot zaokrožena celota, in sicer na območju občin Ribnica, Sodražica, Loški Potok, Bloke, Velike Lašče in Videm Dobrepolje. Nalogo, da bi društvo pomenilo vezni člen med omenjenimi občinami, je bila uresničena, je na rednem letnem občnem zboru dejal predsednik France Ivanec. Poudaril je, da je bilo lansko leto uspešno ter da so udejanili vse načrte, le da jim je spodletela izdaja zbornika o profesorju Janezu Debeljaku. Tega so bodo letos lotili prednostno.

Muzejsko društvo si predstavljajo tudi kot vezni člen tako med preteklostjo in sodobnostjo, med formalnimi organizacijami nastalimi znotraj naravnih meja, kot tudi med Muzejem in širšo zainteresirano javnostjo.

Vir: radiokrka.com

Komentiraj