Ribnica

Občina Ribnica slavnostno otvorila novo vodarno Blate

Otvoritev nove vodarne Blate
Otvoritev nove vodarne Blate

Blate – V Občini Ribnica je potekala slovesna otvoritev vodarne Blate, ki je kot del partnerskega projekta SORIKO »Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje« izjemna pridobitev za vse občane omenjenih občin. Ribničanke in Ribničani so nad projektom upravičeno navdušeni in ponosni, saj so dobili obnovljen sistem oskrbe s pitno vodo, ki bo preko 25.000 prebivalcem na območju vseh treh občin omogočil dolgoročno in zanesljivo oskrbo z varno ter zdravo pitno vodo. Vodarno Blate so otvorili župan Občine Ribnica, g. Jože Levsetek, direktor podjetja Hydrovod d.o.o., g. Antun Gašparac ter župan Občine Kočevje, Dr. Vladimir Prebilič.

Vodarna Blate

Vodarna Blate

Nova vodarna Blate je del projekta SORIKO – Oskrba s pitno vodo na območju Sodražica – Ribnica – Kočevje. Ta projekt obsega izgradnjo 65.570 metrov vodovodnih cevi, 11 črpališč, 4 vodohranov in 3 naprav za pripravo pitne vode. S tem bo v občinah Kočevje, Ribnica in Sodražica zagotovljena ustrezna infrastruktura za oskrbo s pitno vodo za več kot 85% prebivalcev. SORIKO je izjemen projekt tudi v finančnem smislu – vreden je 25mio evrov, od tega je EU namenila 18,7 mio € iz Kohezijskih sredstev, država 3,3 mio € iz Finančne perspektive 2014 – 2020, ostalo je prispevala Občina Ribnica.

S projektom SORIKO je tudi Občina Ribnica dolgoročno prispevala k dvigu kakovosti bivanja na območju vseh treh občin, ter zagotovila dobre možnosti za razvoj gospodarstva in turizma.

Župan Občine Ribnica, g. Levstek, je izrazil veliko zadovoljstvo: »Projekt SORIKO smo dobro načrtovali, vodili in uspešno zaključili. Lahko bi ga označili tudi za primer dobre prakse medobčinskega sodelovanja. Odslej bomo vse tri občine – Sodražica, Ribnica in Kočevje, s sodobnim vodovodnim sistemom nemoteno in varno preskrbovale svoje občanke in občane s kakovostno pitno vodo, ki je pripravljena skladno z zakonodajo in po najnovejših standardih preskrbe«.

Gašparac iz podjetja Hydrovod d.o.o., ki bo tudi upravljalo z vodovodnim sistemom, je prav tako izrazil zadovoljstvo ob realizaciji projekta: »Zajetje v Blatah je za hidrovod izredno pomembno. To zajetje je bilo nekoč glavni vzrok za ustanovitev vodne skupnosti Kočevje-Ribnica. V sredini prejšnjega stoletja sta imeli Občini izredne težave s pitno vodo. Pojavljala se je tudi epidemija tifusa. Vesel sem, da smo sprejeli odločitev, da je potrebno z vodo ravnati gospodarno in resno. Stara vodarna je vsa ta leta opravljala svojo nalogo, je pa zaradi zajetja in vse strožje zakonodaje, preprosto – zastarela. Nova vodarna prinaša novo tehnologijo, s tem pa tudi ves čas enako čisto in pitno vodo. Zato vsem, ki so sodelovali pri projektu, še posebej pa občanom, hvala!« pove g. Gašparac.

Nekaj besed o projektu je povedal tudi župan Občine Kočevje, dr. Prebilič: »Mnogo ljudi me je vprašalo, zakaj investiramo v sistem vodne oskrbe, saj – »če odprem pipo, voda priteče iz nje«. Se strinjam. Ampak, če ne bomo odgovorni, morda čez 10 let ne bo več tako. Zato sem vesel, da smo za ta projekt imeli tako dobro podporo in naredili nekaj izjemnega. Opravljeno je ogromno delo. Osnova za razvoj turizma in gospodarstva je postavljena, na nas pa je, da znamo to oplemeniti. Želim si, da bomo vodo, to dragoceno dobrino, uporabljali odgovorno in racionalno.«

Z obiskom so projekt podprli tudi: podpredsednik Državnega zbora RS, g. Jože Tanko, predstavnik Ministrstva za okolje in prostor, g. Blaž Mozetič, župan Občine Loški Potok, g. Ivan Benčina in župan Občine Sodražica, mag. Blaž Milavec in drugi.

Slovesni dogodek so – župan Občine Ribnica in Občine Kočevje ter predstavnik podjetja Hydrovod d.o.o., zaključili s  simboličnim pitjem sveže vode iz nove vodarne Blate.

Več informacij o projektu SORIKO: http://www.soriko.si

Komentiraj