Ribnica

Občina Ribnica neupravičeno ob skoraj 2,5 milijona evrov

Občina Ribnica
Občina Ribnica

Občina Ribnica nasprotuje odločitvi Vlade RS, da se občinam ne nameni zakonsko zagotovljene primerne porabe v celoti, saj bo občinski proračun v letih 2016 in 2017 zaradi tega oškodovan za pribl. 2,5 milijona evrov. Ribniški župan Jože Levstek se je zato pridružil pobudi, ki zahteva razrešitev ministra za finance dr. Dušana Mramorja.

Ribnica – Izračunana primerna povprečnina bi letos namreč morala znašati 652,6 evrov na prebivalca, vendar pa Vlada RS občinam namenja le 522 evrov. To je nesprejemljivo, saj gre za izpad sredstev, ki so namenjena investicijam in posledično tudi razvoju občin. Z zmanjševanjem tega vira se otežuje kandidiranje na razpisih, ker bo težko zagotoviti lastni delež investicij. Posledično se bodo nekatere občine znašle v investicijskem krču. Stanje se ne izboljšuje, saj država vsako leto odvzame več sredstev, ne zagotovi pa ustreznih mehanizmov, ki bi zmanjševali stroške občin.

Povprečnina na prebivalca je osnovni dohodek občin in predstavlja ugotovljen primeren obseg sredstev, potrebnih za financiranje z zakonom določenih nalog. Pogajanja z Vlado RS o višini povprečnine so potekala vse od novembra 2014, kajti nižanje sredstev iz tega naslova ter hkratno višanje stroškov in obveznosti, ki jih mora občina zagotavljati po zakonu, pomeni praznjenje občinskega proračuna.

Občina Ribnica je doslej uspela ohranjati vodilni položaj v regiji, čeprav je bila prav tako podvržena nižanju dodeljenih sredstev. Nadaljevanje te poti se pričakuje tudi v novih okoliščinah, čeprav prisilno v nekoliko upočasnjenem ritmu.

Rezultati glasovanja poslancev Državnega zbora RS

Komentiraj