Ribnica

Lokalne volitve 2010: Gregor Virant – najmlajši kandidat za ribniškega župana

Datum rojstva: 12.5.1975
Izobrazba: gostinski poslovodja
Predlagatelj: Gregor Virant in skupina volivcev

Gregor Virant

Gregor Virant

Ribnica – Na tiskovni konferenci v TVD Partizanu se je v soboto, 25.9.2010 predstavil drugi neodvisni kandidat za ribniškega župana Gregor Virant, ki je s 35 leti v Ribnici najmlajši med petimi županskimi kandidati.

Virant je poročen in oče treh otrok. Trenutno dela kot vodja komerciale v ribniškem podjetju s 70 zaposlenimi, če bi postal župan, pri čemur ga podpirajo kandirati za člane občinskega sveta z njegove liste Za Ribn’čane najbulše, pa bi župansko funkcijo opravljal profesionalno.

Med nujnimi nalogami za razvoj Ribnice vidi sprejem prostorskih načrtov, med nujnimi konkretnimi zadevami pa obnovo gradu, za katerega meni, da ga je potrebno umestiti v kulturno os od Miklove hiše do Rokodelskega centra kot osrednjega nosilca dogajanja. Kot župan bi poskrbel za ureditev brežin Bistrice in njenih mostov ter ponovno izgradnjo jezov, urejanja Ribnico za katero meni, da jo je potrebno urediti tako, da bo leta 2014 kandidirala za najlepši kraj v Sloveniji, pa bi se lotil na podlagi ankete o tem, kaj si Ribničani želijo.

Njegova vizija za domačine prijetne in za turiste privlačne Ribnice vključuje poleg izgradnje za to potrebne komunalne in druge infrastrukture med drugim tudi ureditev modernega športnega parka z bazenom ob obrtni coni Ugar, ki bi ga uporabljali tudi kot letno kopališče, ter postavitev adrenalinskega parka kje na obrobju gozda ali v bližini Francetove jame, čeprav ni v občinski lasti pa, kot pravi, v tem ne vidi nepremostljivih ovir za ureditev TVD Partizana za plesno-kulturne dogodke ter Ideal centra za potrebe mladih. »Preveč se obremenjujemo z lastništvom. Z dobrimi projekti lastništva ni problem dobiti,« je prepričan.

Na področju kmetijstva si bo prizadeval za pospeševanje obdelave zemlje in spodbujanje gojenja različnih kultur, saj kot pravi, monokulture ne sodijo v njihovo pisano dolino. Podpiral bo nadaljnji razvoj čebelarstva in ribištva ter razvoj turističnih kmetij, poleg stimuliranja lastnikov gozdov za pogozdovanje z primernejšimi drevesi, kot je smreka, ki jo v veliki meri napada lubadar, pa meni tudi, da je lastnike gozdov potrebno stimulirati, da bodo pospravljene lesne odpadke oddajali v predelovalni center za proizvodnjo biomase. Kot najpomembnejšo točko svojega programa na področju gospodarstva navaja ustanovitev sveta za razvoj gospodarstva, občina pa bo, kot obljublja, domačim podjetjem pomagala tudi pri pridobivanju evropskih sredstev.

Vir: dolenjskilist.si, Mojca Leskovšek-Svete

Komentiraj