Ribnica

Kočevska v najhujši stiski po letu 1992 – brezposelnost je presegla 18 odstotkov

Brezposelnost v Kočevju presegla 18%

Delež delavcev brez zaposlitve je v Kočevju dvakrat večji od slovenskega povprečja. »Podatki o brezposelnosti na kočevsko-ribniškem območju v zadnjih dvajsetih letih kažejo, da je bila največja kriza leta 1992, nato se je število brezposelnih postopoma zmanjševalo do leta 2008, ko je spet začelo naraščati,« je povedala Romana Lapajne, vodja Urada za delo Kočevje – Ribnica.

Zdaj, ko je v Kočevju 1467 in v Ribnici 478 brezposelnih, so razmere po njenem povsem primerljive z letom 1992. Januarski podatki o brezposelnosti kažejo podobno nezavidljivo sliko kot minule mesece: medtem ko je bila januarja v Sloveniji stopnja brezposelnosti 10,6-odstotna, je bila na Kočevskem skoraj dvakrat višja, 18,6-odstotna. Ribnica je v veliko boljšem položaju, saj imajo 8,1 stopnjo brezposelnosti, kar je pod slovenskim povprečjem. Največja težava Kočevske je, da odstopa navzdol tudi po izobrazbeni strukturi brezposelnih. 732 ljudi ali polovica vseh, ki so prijavljeni na kočevskem uradu za delo, je brez kakršnekoli strokovne izobrazbe. »Dodaten problem je, kako aktivirati ljudi brez izobrazbe,« je povedala Romana Lapajne, in opozorila, da narašča tudi število dolgotrajno brezposelnih oseb.

Dogajanje na trgu dela je za letos težko napovedati, vendar je dodatna slabost kočevsko-ribniškega območja, da je tam malo poslovnih subjektov, približno 1000. »Lani je krepko upadlo število prostih delovnih mest,« je povedala Lapajnetova. Po zdajšnjih podatkih je na kočevskem uradu prijavljenih 121 prostih delovnih mest, leta 2005 jih je bilo 135, leto zatem 211, leta 2007 218 in leta 2008 kar 242. »Poleg tega upada število prostih delovnih mest za nedoločen čas, tako da je skorajda že pravilo, da so razpisana delovna mesta za določen čas,« je pojasnila vodja urada za delo. Za nedoločen čas je tako razpisanih le 18 delovnih mest ali komaj 14 odstotkov vseh.

»Precej boljšo sliko, če primerjamo z letom poprej, kažejo napovedi presežnih delavcev,« je dejala Romana Lapajne, saj naj bi po dosedanjih napovedih na Kočevskem letos odpustili 24 ljudi in na Ribniškem deset.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj