Ribnica

Izšla bo knjiga Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške doline

V oktobru bo izšla prva celovita zbirka ljudskega pripovednega izročila ribniške doline z naslovom Tam med Malo in Véliko goró: Slovstvena folklora Ribniške doline.

Knjiga, Tam med Malo in Véliko goró

Knjiga, Tam med Malo in Véliko goró

Knjiga je plod večletnega arhivskega in terenskega raziskovanja bibliotekarja in domoznanca Domna Češarka. Nastala je v okviru EU-projekta Knjižnice Miklova hiša Ribnica z naslovom Življenje ustvarja zgodbe, ki ga je finančno podprl LAS PPD. Terenska raziskava je bila v glavnem izvedena na območju ribniške doline oziroma znotraj meja ribniškega gospostva, katerega naslednici sta današnji občini Ribnica in Sodražica. V njej boste med drugim našli pravljice in legende, izvedeli, v katera bajeslovna bitja smo verjeli, kje so zakopani zakladi, kje je strašilo, se nasmejali ob vicih o Ribničanih itn. Knjigo bogati tudi zbirka kratkih folklornih žanrov, kot so fraze, kletvice, pregovori, rečenice itn. Osrednji namen je bil zbrati kronološko najstarejše zgodbe, zato to delo še zdaleč ni zaključeno. Namen knjige je ohranjanje večnega spomina na duhovno kulturo ljudi, ki živijo v ribniški dolini.

Uvodna poglavja vsebujejo informativno študijo zgodovine raziskovanja pripovednega izročila na tem območju. Geografski oris prostora je prispeval krasoslovec in akademik prof. dr. Andrej Kranjc. Predgovor h knjigi je napisal etnolog in literarni zgodovinar izr. prof. dr. Marko Terseglav. Knjigo je v duhu časa, o katerem govorijo zgodbe, ilustrirala diplomirana akademska ilustratorka Sara Koncilja.

Knjiga bo predstavljena v mesecu oktobru na štirih lokacijah:

  • 21. 10. 19.00, Ribnica, Miklova dvorana (Knjižnica Miklova hiša Ribnica)
  • 22. 10. 19.00, Rašica, galerija Skedenj (Trubarjeva domačija)
  • 28. 10. 18.00, Zamostec, Lesarjev skedenj (gostilna Urška)
  • 29. 10. 18.00, Hrib – Loški Potok, Kulturno-turistični center

Vljudno vabljeni!
Domen Češarek,
avtor in urednik knjige

Komentiraj