Izleti Ribnica

Foto: Sveta Ana nad Ribnico iz zraka

Na pobočju Male gore, ki loči ribniško od dobrepoljske oz. struške doline, se sveti kakor svetilnik daleč naokrog cerkev sv. Ane. Danes je sv. Ana nad Ribnico priljubljena izletniška točka. Pod cerkvijo pa je tudi planinska koča Svete Ane na Mali gori. 

Od cerkve sv. Ane je čudovit razgled proti vzhodu, jugu in jugozahodu. Daleč na vzhodnem obzorju se kaže Kočevski Rog, pred njim pa se proti zahodu vleče greben Male gore. Od Kočevskega Roga proti jugovzhodu je Kočevska Mala gora, desno od nje Stojna, pred njima pa Kočevsko polje s Kočevjem. Na južni strani je desno od Stojne Goteniška gora, nad Ribniško dolino pa se dvigata Velika in Travna gora. Lepo vidimo Ribnico in druge kraje v dolini, pod vznožjem Travne gore pa znamenito cerkev v Novi Štifti. Med Veliko in Travno goro se v daljavi dviga Snežnik. Od Travne gore proti jugozahodu so na obzorju Javorniki, Nanos in Slivnica, v bližini pa so gricevnata Slemena s Sv. Gregorjem. Razgled proti zahodu in severu zakriva gozd; obzorje na zahodni in severni strani se odpre s Sten Sv. Ane; od tod se ob dobri vidljivosti vidijo na zahodu Julijci s Triglavom, na severu pa vrhovi Kamniških Alp; bliže so Posavsko hribovje s Kumom, Dolenjsko gricevje in severovzhodno Gorjanci; ob vznožju Male gore se razprostira Struška dolina s krajem Struge in drugimi vasmi.

Slike iz zraka pa so posnete 5. januarja 2020.

Komentiraj