Ribnica

Delo suhorobarjev je vse bolj cenjeno

Suha roba

Suha roba

Prvotni predlog za eno samo nacionalno poklicno kvalifikacijo z imenom suhorobar/suhorobarka se je izkazal za presplošnega. Zaradi prepoznavne in bogate dediščine suhorobarstva, je treba to razdeliti na več smeri.

Ssuhorobar – obodar, podnar, rešetar, posodar, zobotrebčar, orodjar, žlicar in spominkar. Projekt suhorobarskih poklicev vodi Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica in srednja šola Kočevje.

Območna obrtno-podjetniška zbornica Ribnica si močno prizadeva, da bi se poklici suhorobarjev ohranili, saj ima največ članov domače in umetnostne obrti v sklopu celotne Slovenije. Od 400 članov se jih okoli 60 ukvarja z domačo in umetnostjo obrtjo.

V tem duhu je se je rodila tudi ideja za Center domače in umetnostne obrti, v katerem se bo v živo izdelovalo in prikazovalo izdelke, ki so pomembni za Ribniško-kočevsko dolino.

Vir: radio1.si

Komentiraj