Koledar dogodkov Ribnica

Vabilo na občni zbor Muzejskega društva Ribnica 2013

Muzejsko društvo Ribnica
Muzejsko društvo Ribnica

Kdaj: v petek, 22. marca 2013, ob 19h
Kje: v dvorani Rokodelskega centra v Ribnici
Info: —

Vabljeni na občni zbor Muzejskega društva Ribnica

ki bo v petek, 22. marca ob 19. uri
v dvorani Rokodelskega centra v Ribnici.

Muzejsko društvo Ribnica

Muzejsko društvo Ribnica

Dnevni red:

1. Izvolitev delovnega predsedstva, zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika.
2. Ugotovitev sklepčnosti
3. Potrditev dnevnega reda
4. Predstavitev poročila predsednika o delu MDR in finančnega poročila.
5. Predstavitev poročila Nadzornega odbora MDR
6. Potrditev poročila o delu in finančnega poročila
7. Predstavitev in obravnava programa in finančnega načrta za leto 2013 (predlogi dobrodošli)
8. Potrditev programa in finančnega načrta za leto 2013
9. Razno

[oglas tip=”180×150″ p=”D”]Vabljeni vsi dosedanji in bodoči člani. V upanju na številčno udeležbo vas lepo pozdravljam,

France Ivanec (predsednik)
Primož Tanko (tajnik)

Komentiraj