Zanimivosti

Marija in Franc ostajata najpogostejši imeni

Ljubljana – Najpogostejše žensko ime v Sloveniji je še vedno Marija, moško pa Franc, kažejo podatki Statističnega urada RS (Surs). Tudi najpogostejši priimek ostaja Novak. V zadnjem desetletju se kot najpogostejše deško ime pojavlja Luka, dekliško pa Nika. V bazi Sursa je bilo sicer 1. januarja zbranih 49.107 imen, od katerih je bilo 68 odstotkov unikatnih.

V bazi dobrih 49.000 imen

Od skupnih 49.107 imen je sicer v bazi Sursa zbranih 25.712 ženskih in 23.395 moških imen. Imen, s katerimi je bilo poimenovanih vsaj 20.000 prebivalcev, je bilo sedem (Franc, Janez, Anton, Ivan, Marija in Ana), 68 odstotkov vseh imen pa se je pojavilo le po enkrat.

Najpogostejše žensko ime je še vedno Marija, sledijo pa mu Ana, Maja, Irena in Mojca. Med moškimi imeni prav tako najpogostejše ostaja Franc, ki mu sledijo še Janez, Anton, Ivan in Jožef.

Devet odstotkov ženske populacije je bilo poimenovanih le s prvima dvema najpogostejšima imenoma, prav tolikšen delež moške populacije pa je bil poimenovan z enim izmed prvih štirih najpogostejših moških imen. Moških imen, s katerimi je bilo poimenovanih najmanj 10.000 prebivalcev, je bilo 20, enako pogostih ženskih imen pa je bilo osem, še kažejo podatki Sursa.

Polovica vseh imen je sestavljena iz dveh imen

Polovica vseh imen je bila sestavljena iz dveh imen, zapisanih ločeno, s presledkom ali z vezajem. Najpogostejše tako ime je bilo kombinacija prvih dveh najpogostejših ženskih imen, Ana Marija. Med moškimi sestavljenimi imeni je bilo najpogostejše Žan Luka, vsi prebivalci, poimenovani s tem imenom, pa so bili rojeni po letu 1990.

Še vedno priljubljena kratka imena

Podatki še kažejo, da se v zadnjem desetletju kot najpogostejše deško ime pojavlja Luka, dekliško pa Nika. Novorojenčki so najpogosteje dobivali kratka imena, kot so Jan, Nejc, Žan, Nik, Eva, Sara, Ana in Lara. Deset najpogostejših ženskih imen so sestavljale največ štiri črke, med desetimi najpogostejšimi moškimi imeni pa so bila samo tri sestavljena iz več kot štirih črk.

Najpogostejši priimek v Sloveniji je Novak, ki se kot eden izmed petih najpogostejših priimkov pojavlja v sedmih statističnih regijah, le v dveh (v osrednjeslovenski in savinjski) pa je na prvem mestu. Naslednji priimek po pogostnosti je Horvat, ki je značilen za severovzhodni del Slovenije. Sledijo še priimki Kovačič, Krajnc in Zupančič.

Marija Novak in Jožef Horvat

Med kombinacijami imena in priimka pa je pri ženskah najpogostejše Marija Novak, pri moških pa Jožef Horvat.

Vir: STA, siol.net

Komentiraj