Sodražica

S ponedeljkom (19.10.2020) začne veljati odredba o omejitvi vstopa in gibanja znotraj OŠ Sodražica

OŠ Sodražica
OŠ Sodražica

Sodražica – Zaradi povečevanja števila okuženih in širjenja okužb izven obravnavane in nadzorovane skupine (razreda) učencev Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja Sodražica je župan mag. Blaž Milavec po posvetovanju z ravnateljico OŠ Sodražica Majdo Kovačič Cimperman, direktorjem ZD Ribnica Andrejem Lampetom, nadzorno epidemiologinjo dr. Matejo Lamovšek in poveljnikom ObŠ CZ Andrejem Pogorelcem sprejel odredbo o omejitvi vstopa in gibanja znotraj OŠ s ponedeljkom, 19.10.2020, naprej do prvega novembra.

Občina Sodražica je na nujnost ukrepanja v teh dneh že nekajkrat opozorila NIJZ in MIZŠ, a do dokončne odločitve s strani pristojnih (še) ni prišlo. Zato v okviru svojih pristojnostih sprejema župan začasno odredbo, nadaljnje ukrepanje pa je odvisno od pristojnih šolskih oblasti.

Odredba sicer ne pomeni zaprtja dejavnosti OŠ, ampak omejitev vstopa in gibanja znotraj OŠ ter s tem povezano začasno prilagoditev pouka na druge oblike (pouk na daljavo) za vse učence OŠ in ne zgolj višje razrede. Sprejem odredbe je bil v danih okoliščinah utemeljen zaradi širjenja okužb med učenci in zaposlenimi v OŠ (delež potrjeno okuženih je nad 10 % vseh šolajočih) in zaradi varovanja njihovih življenj in zdravja ter preprečitve neobvladljivega širjenja okužb (varovanje javnega zdravja) znotraj občine.

Odredba o omejitvi vstopa in gibanja v vzgojno-izobraževalnih ustanovah v Občini Sodražica

Komentiraj