Slovenija

Kako se znebiti plačevanja RTV prispevka?

12 evrov na mesec … 144 evrov na leto … 1.440 evrov v desetih letih … približno 8.000 evrov v času življenja. Kar je enako ceni manjšega mestnega avtomobila. Govora je seveda o obveznem RTV prispevku, ki ga mora plačevati vsako gospodinjstvo z električnim priključkom.

Zakon namreč ustvarja domnevo, da vsakdo z električnim priključkom poseduje tudi televizijski sprejemnik. RTV prispevek je pravzaprav kot davek. Težko se ga je na legalen način znebiti. Malokdo nima televizijskega ali radijskega sprejemnika. No, vseeno obstaja nekaj primerov, ko vam RTV prispevka ni treba plačevati.

Zakon o RTV Slovenija pravi, da so plačevanja prispevka oproščeni socialno ogroženi, invalidi s 100-odstotno telesno okvaro, invalidi z nižjim odstotokom telesne okvare, če prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč ter osebe, ki so trajno izgubile sluh.

Za socialno ogrožene zakon šteje prejemnike denarne socialne pomoči na podlagi odločbe Centra za socialno delo ter prejemnike varstvenega dodatka na podlagi odločbe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. Takšna oprostitev plačevanja prispevka je sicer začasna oziroma traja toliko časa, dokler oseba prejema denarno socialno pomoč ali varstveni dodatek.

Plačevanja RTV prispevka se poleg tega lahko znebite tudi v primeru, ko se odselite v tujino ali če podate izjavo, da na naslovu električnega priključka nimate televizijskega in radijskega sprejemnika. Prispevka pa tudi ni treba plačevati na naslovu, kjer imate vikend. O tem, kako se na pol-legalen ali nelegalen način znebiti plačevanja RTV prispevka, se na tem mestu iz očitnih razlogov ne bo pisalo, zato pa možne rešitve prepuščamo vaši domišljiji. Namigov je v zgornjih vrsticah najbrž dovolj.

Vir:  dne.enaa.com

Komentiraj