Ribnica

Zdravstveni dom Ribnica kupil novo reševalno vozilo

Ribnica – Zdravstveni dom Ribnica je iz sredstev, namenjenih za amortizacijo, kupil novo reševalno vozilo. Reševalna vozila, s katerimi so razpolagali, so bila namreč že zelo dotrajana.

Direktorica Zdravstvenega doma Lidija Šmalc je pred prevzemom povedala, da so se v maju 2017 na sestanku županov Občin ustanoviteljic ZD Ribnica,( to so občine Ribnica, Loški Potok, Sodražica in Velike Lašče) dogovorili, da pristopijo k nakupu reševalnega vozila z javnim razpisom in z zadolževanjem.

Na javnem razpisu je bilo zbrano kot ponudnik podjetje Medicop d.o.o., ki je vozilo pripravilo že v začetku novembra. Nakup vozila pa se je zapletel zaradi nesoglasij občinskih svetnikov na seji Občine Ribnica 14. decembra 2017, zaradi katerih niso sprejeli proračuna za leto 2018. Točko za soglasje za zadolževanje ni prišla na dnevni red niti na seji, ki je potekala teden dni za tem, 21. decembra, saj je bil tudi takrat občinski svet nesklepčen. Po besedah Šmalčeve je v istem tednu prišlo do okvare dotrajanega reševalnega vozila, kar je končno botrovalo njeni odločitvi, da nakup reševalnega vozila izvedejo z lastnimi sredstvi (namenjenih za amortizacijo), ne glede na dejstvo, kako bo tak nakup vplival na poslovanje zavoda.

Vir: FB stran Rkanal

Komentiraj