Ribnica

V SLS podpisali zavezo za ureditev prometne infrastrukture

SLS - podpisali zavezo za ureditev infrastrukture

V SLS podpisali zavezo za ureditev infrastrukture

Ribnica – V SLS so v petek, 25.11.2011 v Ribnici podpisali zavezo za ureditev prometne infrastrukture in spodbujanje skladnega regionalnega razvoja na območjih od Ljubljane do Kostela.

Na petkovi novinarski konferenci v Ribnici je predsednik SLS mag. Radovan Žerjav skupaj s kandidati za poslance na listi SLS predstavil poglede SLS na ključne probleme območja, ki sega od južnega dela Ljubljanske kotline do mejnega prehoda Petrina.

Gre za ključno razvojno vprašanje tega dela Slovenije,“ je glede rekonstrukcije ceste Škofljica – Petrina povedal predsednik SLS mag. Radovan Žerjav, ki meni, da je bilo na temo obvoznice mimo Škofljice in rekonstrukcije ceste v okviru 3.a razvojne osi dovolj govorjenja, razpravljanja in zavlačevanja, ter da je čas, da se v naslednjem mandatu Državnega zbora RS končno potegne tudi odločilno potezo, za kar se bo tudi odločno zavzel. Ob tem je še izpostavil, da je treba tudi na ravni države spremeniti politiko obnove državnih cest, saj se trenutno hkrati vodi neobvladljivo število projektov, ki jih je treba združiti in izmed teh opredeliti najbolj nujne, tiste, ki so ključne za razvoj posameznih regij. Tak primer je tudi omenjena cestna povezava Škofljica – Petrina.

Kandidat v ribniškem volilnem okraju in podpredsednik SLS Janez Tomšič je uvodoma poudaril, da je treba zagotoviti večjo varnost občank in občanov s krepitvijo operativne moči policije pri preganjanju kriminalitete, vzpostaviti kvalitetno telekomunikacijsko infrastrukturo, spodbuditi mikro in mala podjetja ter povečati samooskrbo Slovenije z domačo hrano.

Kandidatka v volilnem okraju Ljubljana Vič – Rudnik 1, dr. Tatjana Devjak je opozorila na človeški vidik slabe cestne povezave, ko je z izgubljenimi urami na slabi cestni povezavi, okrnjena tudi kvaliteta življenja vseh prebivalcev v regiji.

Kandidat iz kočevskega okraja Gregor Košir pa je izpostavil, da le sodelovanje vseh poslancev ter vseh predstavnikov občin iz določenega prostora, ne glede na strankarsko pripadnost, lahko privede do resnično dobrih rešitev in dobra cestna povezava je ena izmed njih.

Na novinarski konferenci sta bila prisotna tudi župan Občine Ig Janez Cimperman in župan Občine Sodražica Blaž Milavec, ki se že dolga leta vztrajno borita za to, da bi se država končno bolj posvetila tudi slabi prometni infrastrukturi in posledično tako dala večje razvojne priložnosti temu delu Slovenije. Tako so na koncu vsi sodelujoči tudi simbolno podpisali zavezo Slovenske ljudske stranke, da bodo vsi v SLS, še posebno pa izvoljeni poslanci iz tega območja, v naslednjem mandatu Državnega zbora RS aktivno sodelovali pri pospeševanju izvedbe postopkov, da bi se dela na najbolj problematičnih odsekih lahko začela v najkrajšem možnem času. SLS bo tako tudi aktivno in z dejanji podprla iniciativo, ki jo sestavlja 13 županov prizadetih občin, ki so se poenotili v svojih prizadevanjih za čimprejšnjo realizacijo obvoznice pri Škofljici. Kot piše v zavezi, bo SLS naredila vse, da se doseže konsenz in enoten nastop vseh civilnih organizacij, občin in političnih strank za dokončno ureditev sodobne cestne povezave od Ljubljane do Kolpe.

Vir: radio1.si

Komentiraj