Ribnica

V Skednju Škrabčeve domačije je potekala debata o elitah

Hrovača – V četrtek, 20.4.2011 je v Skednju Škrabčeve domačije potekala debata o elitah. Razgaljenje (ne)elitizma v slovenskih medijih so si privoščili strokovnjakinja za strateško komuniciranje Marta Kos Marko, svetovalec mednarodne medijske uprave Dejan Steinbuch, gospodarstvenik Janez Škrabec, operna pevka Alenka Gotar, podjetnica Nevenka Črešnar Pergar, ki je pogovor vodila, in avtorica knjige Razgaljeni: medijski fenomen elit v Sloveniji, dr. Jerca Legan Cvikl.

Četrtkov dogodek je bil začetek serije polemičnih javnih razprav o moči slovenskih medijev pri konkretnih predstavitvah sodobnih elit in njihovih predstavnikov. Slednji se za uveljavljanje svoje družbene moči in dvigovanje ugleda mnogokrat poslužujejo manipulativnih mehanizmov na meji (ne)dopustnega. Govorniki so ugotavljali, ali in kako imajo medijske institucije danes močan vpliv tako na politično in ekonomsko kot na kulturno in druga družbena področja ter kako nacionalno in mednarodno strukturiranje medijske industrije prevzema funkcionalno družbeno vlogo, ki ureja, strukturira, oblikuje velik del javnega in tudi vedno večji del zasebnega življenja. Pri tem imajo veliko vlogo prav sodobne elite kot družbeni vrhovi in nekateri njihovi predstavniki, ki krožijo v javnem – medijskem prostoru ali ga kot pripadniki novonastale, t. i. popularne elite, celo aktivno soustvarjajo kot predstavniki ekonomske, politične, kulturne, znanstvene, verske, športne, vojaške ali medijske elite. Zanimivemu pogovoru s pogledi z različnih zornih kotov je tudi tokrat prisluhnila množica obiskovalcev, ki so znova napolnili skedenj Škrabčeve domačije. Med njimi je bilo tudi precej znanih obrazov z različnih področij elitizma.

Vir: radio1.si

Komentiraj