Ribnica

Rokodelski center Ribnica se z dejavnostmi širi izven občinskih meja

Rokodelski center Ribnica
Rokodelski center Ribnica

Ribnica – V začetku lanskega leta je bilo s strani ministrstva za kulturno Javnemu zavodu Rokodelski center Ribnica podeljeno pooblastilo za izvajanje državne javne službe  za področje etnologije, likovne umetnosti od začetka 20 stoletja in zgodovine, na območju občine Ribnica. Javni zavod je nato prosil za razširitev območne pristojnosti na območje občin Sodražica, Velike Lašče, Dobrepolje. V sodelovanju s Pokrajinskim muzejem Kočevje še na območje občine Loški Potok, ter v sodelovanju z zavodom Znanj iz Postojne tudi na območje občine Bloke.

Rokodelski center Ribnica

Rokodelski center Ribnica

Utemeljeni prošnji je Rokodelski center priložil dopisa Muzeja in Galerije mesta Ljubljana, ki je pristojen za izvajanje muzejske in galerijske službe tudi v Sodražici, Velikih Laščah in Dobrepolju ter Pokrajinskega muzeja Kočevje. Oba se strinjata s predlogom Rokodelskega centra  Ribnica, da bosta Pokrajinski muzej Kočevje in Rokodelski center na območju občine Loški Potok to službo izvajala skupaj. Dragarska dolina, območje krajevne skupnosti Draga bo spadalo pod Kočevje, preostali del občine pa pod Ribnico.

Na ministrstvu za kulturo so ugotovili, da ima Rokodelski center Ribnica usposobljen kader za izvajanje te službe, ter da so s svojim dosedanjim delom presegli zgolj lokalno območje. To pomeni, da soglašajo z razširitvijo območne pristojnosti na občine Sodražica, Loški Potok, Velike Lašče in Dobrepolje. S to odločitvijo so seveda  zadovoljni tudi na občini Ribnica, ki je ustanoviteljica Rokodelskega centra. Da bi lahko ustrezno uredili širitev območne pristojnosti Rokodelskega centra, ministrstvo potrebuje še soglasje vseh občin.

Župan občine Ribnica Jože Levstek o Rokodelskem centru

 Vir: radio1.si

Komentiraj