Ribnica

Podelili Škrabčeve štipendije za leto 2012

Deveta generacija štipendistov Škrabčeve ustanove.
Deveta generacija štipendistov Škrabčeve ustanove.
Deveta generacija štipendistov Škrabčeve ustanove.

Deveta generacija štipendistov Škrabčeve ustanove.

Hrovača – Na Škrabčevi domačiji, kjer se je rodil pater Stanislav Škrabec, znameniti jezikoslovec slovenist, so podelili osem štipendij Ustanove patra Stanislava Škrabca.

Glavni namen Ustanove patra Stanislava Škrabca, ki deluje od leta 2003, je spodbujanje znanstvenega dela v slovenskem knjižnem jeziku.

Zato vsako leto podeljujejo dodiplomske in podiplomske štipendije, podeljujejo pa tudi Jezikovno nagrado Ustanove patra Stanislava Škrabca, s katero želijo vrednotiti in spodbujati delo aktualnih jezikoslovcev slovenistov. Do sedaj so za življenjsko delo nagradili Jožeta Toporišiča, Janka Modra, Martino Orožen in Majdo Mrše.

[oglas tip=”200×200″ p=”D”]Na tokratni slovesnosti, kjer je sodeloval tudi pesnik in akademik Tomaž Šalamun, so podelili štipendije deveti generaciji štipendistov Škrabčeve ustanove: dodiplomski študentki slovenistike Kaji Hercog, dodiplomskemu študentu splošnega jezikoslovja in nemcistike Marcu Wolfu, doktorskemu študentu jezikoslovja na Harvadru Gašperju Begušu, doktorski študentki slovenistike Maji Bitenc, doktorski študentki slovenistike Nini Ditmajer, doktorskemu študentu slovenistike Domnu Krvini, doktorskemu študentu jezikoslovja Mitji Trojarju in doktorski študentki slovenistike Ines Voršič.

Na tak način želijo v Ustanovi patra Stanislava Škrabca spodbuditi mlade k študiju in raziskovanju slovenskega jezika, ki ga je pater Stanislav Škrabec imenoval kot »najlepšega med jeziki«.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj