Ribnica

Od aprila 2019 vpeljava tovornega železniškega prometa na odseku Ribnica–Kočevje

Železniška proga Ribnica-Kočevje
Železniška proga Ribnica-Kočevje

Ribnica – Aprila 2019 bo na kočevski železniški progi med Ribnico in Kočevjem ponovno vzpostavljen železniški promet.

V letih med 2016 do 2018 je Direkcija RS za infrastrukturo izvedla modernizacijo preostalega 12 km dolgega odseka kočevske proge med Ribnico in Kočevjem, ki je zajemala modernizacijo proge, postaj in postajališč. V začetku letošnjega leta so bile izvedene tudi vse aktivnosti za vpeljavo rednega tovornega prometa, ki so bo začel izvajati v aprilu.

Na železniški progi Grosuplje-Kočevje se trenutno izvaja tretja faza projekta, ki zajema zamenjavo in posodobitev signalnovarnostnih in telekomunikacijskih naprav in ter ureditev in zavarovanje nivojskih prehodov. Vsa dela bodo zaključena v sredini leta 2020, s tem pa bo na železniški progi Grosuplje-Kočevje po skoraj 50. letih omogočena ponovna uvedba rednega potniškega prometa do Kočevja.

Zaradi ponovne uvedbe železniškega prometa na odseku med Ribnico in Kočevjem pozivamo vse krajane, da bodo še posebej pozorni na križanjih cest z železniško progo.

Obvestilo Slovenskih železnic

Vpeljava tovornega prometa na odseku Ribnica–Kočevje na progi št. 82 Grosuplje–Kočevje

Obveščamo vas, da je od 1. 4. 2019 predvidena vpeljava rednega tovornega prometa na odseku Ribnica–Kočevje. Poleg tega bomo skladno s četrto alinejo soglasja resornega ministrstva št. 4111-1/2017/168-02131786 z dne 20. 12. 2018 zaprli z zapornim brunom nivojski prehod v km 39 + 674,10 (Dolenja vas).

Vir: Rešeto, marec 2019

Komentiraj