Ribnica

Društvo MzM je prejelo bronasti znak policije

Prejem priznanja društva MzM
Prejem priznanja društva MzM

Solidarnost med motoristi in njihovimi družinami je temeljna ideja, ki je vodila k ustanovitvi društva Motoristi za motoriste, ki je bilo ustanovljeno leta 2006 in tako v letu 2016 praznuje deseto obletnico delovanja. Namen društva je pomoč vsem motoristom, ki jih prizadene nesreča in njihovim svojcem, pri čemer članstvo v društvu ni pogoj za prejem pomoči. V tem obdobju so pomoči potrebnim razdelili preko 55.000 €. Med njim so bili tudi svojci ponesrečenih motoristov zaposlenih v Policiji.

Člani društva so v večini motoristi iz širše ribniške okolice, katerim so se pridružili tudi motoristi iz avstrijske Koroške in različnih krajev Slovenije. Društvo MzM je registrirano tudi kot društvo v javnem interesu za varnost v cestnem prometu in so tako uvrščeni na seznam društev, ki so lahko prejemniki sredstev od dohodnine. Tudi s tem si pomagajo, da lahko delujejo preventivno, pripravljajo akcije, dneve varne vožnje, tudi na poligonu na Vranskem, sponzorirajo druga društva pri organizaciji podobnih preventivnih projektov – tudi vsakoletnega prikaza varne vožnje ob začetku motoristične sezone v organizaciji MK Crknene podgane in sodelovanju PP Ribnica in PPP Ljubljana v Dolenji vasi in podobnih prireditvah MK Holcarji iz Loškega Potoka … Doslej je društvo npr. financiralo nakup opreme za motorno kolo motorista reševalca v Kopru, pomagalo pri nakupu kombija za invalide v Ljubljani…

Društvo MzM in PP Ribnica že vrsto let sodelujeta pri izvedbi vsakoletnih blagoslovov motornih koles 27. aprila pri Novi Štifti. Ta dogodek predstavlja potencialno nevarnost vseh udeležencev na poti na kraj prireditve in nato ob odhajanju z nje. PP Ribnica se je pred leti odzvala na povabilo društva in tako na tej prireditvi, ki jo obišče med 1500 do 5000 obiskovalcev, vsako leto izvede preventivni program s katerim obiskovalcem predstavi nekaj nasvetov, opozoril in priporočil za varno udeležbo v cestnem prometu. Sčasoma so se obiskovalci na prisotnost policije na prireditvi navadili in jo sprejeli, na ta način pa se je med drugim zmanjšalo število nesreč, ki so bile v preteklosti na ta dan precej pogoste.

Društvo MzM in še posebej posamezniki znotraj njih, predstavljajo policijski postaji Ribnica enega izmed najpomembnejših, najzanesljivejših in zelo dobro organiziranih partnerjev, ki se vedno odzove na vsakršno pomoč ali predlog, ki je namenjen izboljšanju varnosti udeležencev v cestnem prometu. Preko svojih internih načinov obveščanja in spletnih povezav, v sodelovanju s PP Ribnica obveščajo članstvo in zainteresirane posameznike s prispevki na temo preventivne dejavnosti.

Na povabilo k sodelovanju PP Ribnica člani društva MzM, že nekaj let aktivno sodelujejo pri varovanju otrok ob začetku šolskega leta. Ta posebnost je pri občanih naletela na pozitiven odmev in vsako leto pritegne pozornost različnih medijev, predvsem lokalnih, ki obširno poročajo o skupni akciji in je na ta način preventivni učinek še veliko večji.

V skupni akciji za večjo varnost pešcev, predvsem najmlajših, je društvo MzM v sodelovanju s policisti PP Ribnica in SPV-ji, vsem vrtcem in osnovnim šolam, ki delujejo na območju PP Ribnica, t.j. v občinah Ribnica, Sodražica, Loški Potok in Velike Lašče, doslej razdelilo preko 300 odsevnih brezrokavnikov, ki jih je podarilo društvo. To so pripravljeni nadaljevati tudi v sodelovanju s kakšno drugo PP, ki bi bila pripravljena na sodelovanje z društvom.

Društvo MzM, ki sodeluje s številnimi motorističnimi društvi v Sloveniji in tujini, PP Ribnica obvešča o vseh večjih načrtovanih potovanjih skupin motoristov, ki potujejo preko območja PP Ribnica, jim pri tem nudi pomoč v obliki spremstva, podajanja informacij, napotkih za varno vožnjo ipd., policistom pa te informacije služijo kot koristen podatek pri zagotavljanju varnosti v cestnem prometu in pravočasni in primerni organizaciji dela.
Društvo MzM je s svojim načinom delovanja zgled tudi drugim moto klubom, ki jim je prvenstveni cilj varnost v prometu.

Za odlično sodelovanje na področju preventivnega dela in zagotavljanju varnosti v cestnem prometu si društvo Motoristi za motoriste zasluži zahvalo tudi v obliki bronastega priznanja za sodelovanje s policijo.

Vir: radio1.si

Komentiraj