Ribnica

Civilna iniciativa za zaprtje peskokopa Kot predlaga rešitve

Tovornjak skozi vas Kot
Tovornjak skozi vas Kot

Ribnica – Člani Civilne iniciative Kot Jurjevica Breže za zaprtje peskokopa Kot se še naprej prizadevajo, da bi skupaj z občino našli ustrezno oziroma trajno rešitev težav, ki jim jih več desetletij povzroča izraba rudnin v bližnjem kamnolomu.

Tovornjak skozi vas Kot

Tovornjak skozi vas Kot

Razmere so takšne, da vse skupaj pošteno bije plat zvonov, opozarjajo v iniciativi, in dodajajo da je zlasti vas Kot s 127 prebivalci talec neusmiljenega kapitala. Črpanje kamnoloma je namreč zlasti za državo skozi koncesnino dobičkonosna niša, delež občine pri tem izplenu pa ni tako velik. “Naše dejavnosti še potekajo in ne bomo odnehali,” je odločen član Civilne iniciative Janez Gorše.

Predvsem jih je v slabo volj spravil občinski podrobni prostorski plan, v katerem ni vrisane ceste za obvoznico skozi vas Kot v primeru širitve peskokopa, pod Jurjevico pa je. Območje Kota je v Naturi 2000 in zaradi tega je obvozna cesta izvisela, Peskokop, ki je prav tako v varovanemu območju, se bo po trditvah Goršeta zagotovo širil. Torej dvojna merila. Ker so bili vaščani doslej večkrat tudi z uradnimi dokumenti pristojnih državnih organov, predvsem rudarskih inšpekcij, in občinskimi sklepi, z letnicami 1991 do 1994 ter 2006 in 2012 prevarani, ne verjamejo, da bo bosta koncesinoraja zmogla pred dokončnim zaprtjem pravočasno sanirati obstoječe stanje v kamnolomu. S tem pa podaljšujeta izrabo rudnim oziroma obratovanje kamnoloma.

Poleg hrupa in škode, ki težki večosni tovornjaki povzročajo na hišah in cesti, je varnost tista reč, ki najbolj skrbi občane.

Janez Gorše o rešitvah
Janez Gorše o koncesiji

Vir: radiokrka.com

2 komentarja

  • Janez Gorše,prosim če nam daste informacijo po kakšni ceni ste enemu izmed lastnikom peskokopa prodali zemljišče , da se je tudi zaradi tega razširil peskokop. Še nekaj je takih v Civilni iniciativi. Prodam , potem te pa …….

Komentiraj