Ribnica

Ali bo Center Vesna začel delovati z novim letom?

Ribnica – Konec prihodnjega meseca bo znano, ali bo z novim letom začel delovati Center Vesna za vključevanje ranljivih skupin in žensk na trg dela. Gre za pilotni projekt, pri katerem sodelujejo predvsem ustanove z ribniško-kočevskega območja, ki bi rade z drugačnim pristopom zagotovile zaposlitvene možnosti ogroženim skupinam.

»Končni cilj je samozaposlitev,« je dejala idejna vodja projekta Marta Turk z Zavoda za razvoj družinskega in ženskega podjetništva Meta. Na javni razpis so se s skupnim projektom prijavili štirje partnerji: poleg zavoda Meta še Razvojni center Kočevje Ribnica, Območna obrtna zbornica Ribnica in ribniški Rokodelski center. Skupaj s še devetimi pridruženimi partnerji, med katerimi so občine Ribnica, Loški Potok in Sodražica ter Združenje slovenskih inovatorjev, so pripravili projekt, s katerim kandidirajo za 950.000 evrov iz sredstev evropskega socialnega sklada.

Projekt Center Vesna naj bi izvedli v štirih letih, namenjen pa je predvsem brezposelnim ženskam, mladim iskalcem zaposlitve in starejšim brezposelnim nad 50 let, ki so najmanj leto dni brez zaposlitve. Prek delovnih in izobraževalnih programov bi dobili dovolj znanj in samozavesti za samozaposlitev na različnih področjih, od varovanja kulturne dediščine in ekološkega turizma do negospodarstva in gospodarstva. Projekt naj bi izvedli v treh regijah, in sicer na kočevsko-ribniškem območju, v osrednjeslovenski regiji oziroma v Ljubljani, Vrhniki in Kamniku ter v Podravju. »Analiza razmer na teh območjih seveda ne bo možna brez sodelovanja delodajalcev iz gospodarstva in negospodarstva,« je opozorila Marta Turk. Prepričana je, da bi lahko na podeželju številna podjetja zadržala mlade, če bi jim zagotovili večjo podporo za razvoj delovnih mest.

V projektu bi predvidoma sodelovalo okoli 4000 ljudi, od tega kakih 400 na kreativnih in motivacijskih delavnicah ter srečanjih. Če bo projektu na razpisu uspelo in bo zaživel v praksi, bodo, po besedah Marte Turk, to obliko socialnega podjetništva prenesli tudi drugam po Sloveniji.

Vir: delo.si, Simona Fajfar

Komentiraj