Loški Potok

Število okužb v Občini Loški Potok narašča

Loški Potok – Del občinske uprave v sestavi župan Ivan Benčina, Vinko Košmerl in Sašo Debeljak ter poveljnik Civilne zaščite občine Loški Potok Stane Mišič so se sestali v pisarni župana na operativnem sestanku, na katerem so pregledali stanje glede okuženosti v občini in se pogovarjali o morebitnih ukrepih za preprečitev širjenja okužb.

Ugotovljeno je bilo, da stanje okužb v Občini Loški Potok v zadnjem času hitro narašča. Kot je razvidno iz poročila Zdravstvenega doma Ribnica, je bilo na dan (17. 12. 2020) v občini 19 okuženih, od tega na Hribu in v Šegovi vasi po 5, v Srednji vasi (Loški Potok) 3, v Malem Logu in Retjah po 2 in v Travniku ter Podpreski po 1.

Povečanje števila okužb v zadnjem tednu je zaskrbljujoče, zato ponovno pozivamo vse občanke in občane, da se dosledno držite ukrepov v zvezi z varovanjem zdravja. Še posebej to velja v času med prihajajočimi prazniki. Le z doslednim upoštevanjem sprejetih ukrepov in navodil NIJZ-ja bomo lahko preprečili oziroma zaustavili rast širjenja okužb in s tem prispevali k čim večji normalizaciji razmer.

Komentiraj