Izleti Koledar dogodkov

S PD Ribnica na Mirno goro (1047m)

Kdaj: v soboto, 20. novembra 2010.
Odhod: ob 6. uri za društvenimi prostori, pri Zavarovalnici Triglav.
Info: Janez Centa (informacije: 031/ 844 910)

Kam: na MIRNO GORO (1047 m)
Kdaj: v soboto, 20. 11. 2010 ob 6h
Info: Janez Centa (informacije: 031/ 844 910)

S PD Ribnica na MIRNO GORO (1047 m)

Mirna gora (1047m)

Mirna gora (1047m)

Kdaj: v soboto, 20. novembra 2010.
Odhod: ob 6. uri za društvenimi prostori, pri Zavarovalnici Triglav.

Prevoz: dogovor z vodjo.
Izhodišče poti: Koprivnik (630 m).
Zahtevnosti poti: LAHKO BERZPOTJE.
Višinska razlika: 417 m.
Čas hoje (okvirno): 6 ur.

Opis
Mirna gora je s 1047 metri najvišja gora na hribovitem obrobju Bele krajine. Dviga se na skrajnem jugovzhodnem delu razgibane kraške planote Kočevskega Roga, na jugu pa se stika s Poljansko goro. Prepoznavna so njena razčlenjena vzhodna pobočja, ki strmo padajo v dolino Divjega potoka in Vrčice, proti nizkemu belokranjskemu kraškemu ravniku pa se zložno spuščajo preko neizrazitih polic in rebri.

Mirna gora z bližnjo okolico je zaradi dolomitne kamninske osnove pravi otok sredi zakraselih karbonatnih kamnin. Dolomitna
podlaga napaja več studencev, najbolj znana sta na Planini in Ponikvah, strma vzhodna pobočja Gač pa so razčlenjena s povirnimi dolinami.

Vrhove prerašča sklenjen gozd s pestro sestavo gozdnih združb, med katerimi sta prevladujoči predgorski bukov gozd s tevjem ter dinarski gozd jelke in bukve. Gozdovi so del prostranih roških gozdov, ki tvorijo skupaj s sosednjimi dinarskimi planotami eno največjih gozdnih območij v Evropi. Prepoznavni so kot zatočišče velikih zveri. Tu je tudi eno redkih rastišč divjega petelina v Kočevskem Rogu.

V okolici opuščenih kočevarskih vasi Planina, Kleč, Škrilj, Ponikve in Sredgora prehaja nekdaj skrbno obdelana zemlja v širok pas zaraščajočih se površin in nasade iglavcev. Nad Planino je del košenic celo prepuščen naravni sukcesiji kot gozdni rezervat.
Previden korak vsepovsod naj bo naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti.
Potrebna oprema in dokumenti: Potrebna je primerna planinska oprema, zložljive pohodne palice, veljavna planinska izkaznica (plačana članarina PZS za tekoče leto), osebni dokument in varen korak.
Prijave z akontacijo: Torek pred pohodom, to je 16. novembra ob 18. uri v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica. Akontacija 5 EUR se plača ob prijavi.
Vodja pohoda: Janez Centa (informacije: 031/ 844 910).
Srečno in varen korak,
PD Ribnica

Komentiraj