Črna kronika

Poročilo dežurnih policistov PP Ribnica za ponedeljek, 10.3.2014

Policija. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja.
Policija. Nesreča se je zgodila zaradi nepravilnega prehitevanja.
Poročilo za ponedeljek, 10.3. 2014

Poročilo za ponedeljek, 10.3. 2014

RibnicaPoročanje dežurnih policistov Policijske postaje Ribnica za ponedeljek, 10. marec 2014: Obravnavali smo delovno nesrečo v podjetju v Ribnici, v kateri je delavec utrpel lahko telesno poškodbo. O zadevi bo napisano poročilo na ODT.

Obravnavali pa smo še dva primera povoženja divjadi. V obeh primerih je bilo vozniku izdano Obvestilo o odstopu od ogleda.

OPOZORILO:
Policisti Policijske postaje Ribnica ugotavljamo, da je velika večina lastnikov, ki jim je februarski žled poškodoval drevesa, že začela s sanacijo gozdov. Prav tako zaznavamo porast onesnaženj vozišč, predvsem lokalnih cest, na krajih, kjer se izvaja sanacija gozda.
Opozoriti želimo izvajalce sanacije, da pri delu uporabljajo osebna zaščitna sredstva in da na vozišču, ki poteka po območju, kjer se izvaja sečnja in spravilo lesa delo ustrezno označijo z opozorilnimi znaki in udeležence v prometu opozorijo na nevarnost.

Kadar se aktivnost izvajajo na ali ob vozišču, so zavezani k spoštovanju Zakona o cestah (ZCes-1), ki v III. odstavku, 5. člena določa;

»Preden se vključi v promet na javno cesto s kolovozne poti, nekategorizirane ceste, individualnega priključka, območja izvajanja del ali druge zemljiške površine, mora voznik odstraniti z vozila zemljo ali blato, ki bi lahko onesnažilo vozišče«.

Kazni za tak prekršek so zelo visoke. Z globo 1.000 eurov se kaznuje za prekršek posameznik, z globo 4.000 eurov se kaznuje pravna oseba, samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, njihova odgovorna oseba pa z globo 1.000 eurov.

Pripravil:
Matija Petovar
Policijska postaja Ribnica

Komentiraj