Zanimivosti

Ribnica v Valvasorjevih očeh, 1. del: Ribniška dolina

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693)
Janez Vajkard Valvasor (1641-1693)

Slava  vojvodine  Kranjske,  največje  življenjsko  delo  barona  Janeza  Vajkarda  Valvasorja,  velja  za  enega  izmed  najpomembnejših  znanstvenih,  narodopisnih,  geografskih,  etnoloških  ter  domoznanstvenih  del o Sloveniji. Hkrati pa je tudi temeljni kamen slovenske zgodovine ter neprecenljiv simbol slovenstva.  Zagotovo smem trditi, da je tudi pomemben polihistorski  mozaik  ne  le  v  evropskem  prostoru,  temveč  tudi v tedanjem širnem svetu.

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693)

Janez Vajkard Valvasor (1641-1693)

V sklop Srednje Kranjske, nekdanjega dela vojvodine  Kranjske, je tako Valvasor zajel ter skrbno opisal tudi  območje Ribniške doline, toda zapisi našega okoliša  do sedaj preprostim bralcem zaradi skopega prevoda nemškega izvirnika še niso bili v celoti ponujeni.  Ob  izidu  prvega  celovitega  slovenskega  prevoda  sem se odločil izbrati ter vam v več delih objaviti njegove dobesedne zapise iz območja Ribniške doline,  pomemben del domoznanstvenega gradiva našega  kraja.  S  tem  pa  želim  spodbuditi  Ribničane,  bolj  osvestiti in vzbuditi zanimanje za lastno zgodovino,  saj so Valvasorjeva dela prav tako pomembno sooblikovala narodno zavest Slovencev.

Preden preidemo k opisu gradov, si za uvod preberite, kaj nam je Valvasor zapisal o Ribniški dolini.  Torej  odpotujmo  v  Ribnico  sredi  17.  stoletja,  v  čas  barona Janeza Vajkarda Valvasorja.

Ribniška dolina

“Ribniška  dolina,  se  enkrat  tu,  enkrat  tam  dviguje  kvišku z malimi hribčki ali velikimi gorami, na katerih  so  velike  divjine,  druge  krati  pa  se  povsem  zravna.  Groß-Reiffnizer Berg, Velika gora pri Ribnici, pa sploh  ne spada med manjše, zlasti ker se ozira daleč naokoli  in  ima  tudi  veliko  divjine.  Groß-Reifnizer  Wald,  (Uelike ribenske vvorst), Veliki ribniški boršt, stoji na  Veliki gori pri Ribnici. S svojimi smrekami in bukvami  zaseda veliki prostor. Po njegovih na daleč segajočih  divjinah se sprehajajo medvedje, jeleni, srne in divji  prašiči, po njem se spreletavajo mali petelini in druga  divja  perjad.  Kot  pravijo  ljudje,  naj  bi  tudi  v  tem  gozdu bilo skrito jezero, na kar se bomo spet spomnili  v  XLVII.  poglavju.  Jasselneza,  Jasnica,  ki  je  blizu  Ribnice,  nosi  enakomerno  lovsko  suknjo,  namreč  bukov  gozd,  malo  pomešan  z  drugimi  drevesi.  Po  gozdu  Schernauez,  ki  raste  blizu  Ribnice  v  hribovju  in sestoji iz bukev in smrek, se sprehajajo medvedi in  srne. Schernauez, Žrnovec, blizu Ribnice se prav tako  precej visoko dviga nad svojo dolino.

Zemlja je precej rodovitna, ima pa tudi veliko voda,  ki izginjajo v zemljo. Reiffniz (Ribenska uoda) Ribnica  izvira  iz  visokih  hribov  pri  Ribnici  in  teče  naprej  približno pol milje, dokler ne pride do jame v zemlji,  v  katero  se  spusti. Velika  škoda  je,  da  ji  ni  danih  za  njen  tok  več  milj,  ker  je  vse  hvale  vredna  voda,  v  kateri  so  najčudovitejše  ribe.  Namreč  nenavadno  velike ščuke z desetimi ali celo dvajsetimi funti teže,  odlično  dobri  in  veliki  liniji,  veliki  kleni  in  štiri  vrste  postrvi. Prvič so to skoraj črne postrvi s črnimi pikami,  nato lepe bele postrvi (kot so sulci), posute z rdečimi  in  črnimi  pikicami,  potem,  tretjič,  majhne,  navadne  postrvi in četrtič zelo velike in lepe zlatovščice. Toda  te  zadnje  je  najti  samo  pri  vrhu,  pri  izviru,  kajti  na  dan prihajajo iz gore. Rakitenschezeza, Rakitnica, se  poraja iz močvirnate, ravne in ploske zemlje nedaleč  od Ribnice; in pri svojem izviru nemudoma oblikuje  majhno  jezero  ali  mlako;  toda  kmalu  potem,  ko  se  je  tako  napihovala,  mora  postati  ponižna,  in  ko  je  pretekla četrti milje, izgine v zemljo. Ta voda poganja  zelo veliko mlinov, čeprav, kot smo rekli, ne teče dlje  kot  četrt  milje.  Ob  deževnem  vremenu  zelo  visoko  naraste, prekrije vse mline in stoji kot jezero. Toda v  nasprotju z navadami drugih voda ni ugodna niti za  ribe niti za rake in ne trpi niti enih niti drugih. Kakor  hitro  kdo  da  ribo  ali  raka  v  to  vodo,  takoj  pogine.  Tako  tu  pregovor  »Raka  so  dali  v  vodo«  izgubi  svoj  pravi pomen. Pa vendar (in temu se gre res čuditi) ta  voda ni nezdrava, temveč zelo dobra za pitje in kuho,  sicer pa prebivalci iz okolice ne uporabljajo nobene  druge vode razen te. Feistriz (Bisterza) Bistrica izvira  nad trgom Ribnica, potem teče skozenj, toda samo  četrt milje pod njim se spet skrije v zemljo. Pa vendar  ni revna, ker se tiče rib, temveč ima dobre linje, klene  in koreseljčke, pa tudi odlične rake.

Velikih in majhnih vasi je tu mogoče veliko, ležijo v  neposredni bližini Ribnice; med njihovimi prebivalci  pa  je  veliko  lončarjev  in  izdelovalcev  ret,  obročev,  skled, krožnikov, škafov, mentrg in še vseh mogočih  drugih  posod  iz  lesa,  pa  strugarjev  in  mizarjev;  ki  vozijo in prodajajo svoje izdelke tako doma po deželi  kot tudi v tujini. Razen tega nosijo za prodajo v zelo  oddaljene dežele tudi izredno veliko polhovih kožic.  V tej dolini uspeva izredno veliko mavrahov.

Trg Reiffnitz z gradom

Grad  in  trg  Reiffnitz,  v  kranjskem  jeziku  Ribénza,  spada  k  srednjemu  delu  vojvodine  Kranjske  in  leži  med mestom Ljubljano in mestom Kočevje, dve milji  od  zadnjega  in  šest  milj  od  prvega.  In  Mercator  se  ne moti, ko prišteva Ribnico k Slovenski marki, ker je  pred časom dejansko spadala tja. Tako grad kot trg  ležita v ravnini, toda od vseh strani ju obdajajo hribi.  Samo proti Kočevju je nekaj ravnine med hribi.

Krajnsko ime Ribénza pomeni ribarjenje in ga imajo  grad,  trg  in  gospostvo  čisto  upravičeno  zaradi  z  ribami  bogatih  voda,  ki  močijo  ribniške  bregove  in  dostavljajo  prebivalcem  v  mreže  različne  vrste  zelo  okusnih rib. Te vode pa so deloma Bistrica med mestom in gradom, ki se približno četrt milje pod gradom  vrže v luknjo v zemljo. Delno je to s postrvmi bogata  Ribnica, ki tudi moči ribniške travnike nedaleč stran  od gradu. Kar se tiče gradu, je ta sicer velika stavba,  toda zgrajena še po starih gradbenih pravilih. V njem  je kapela sv. Janeza Krstnika, ki so jo posvetili že pred  več kot dvesto leti in v kateri obhajajo njegov praznik  skrajno slavnostno in imajo na prvo nedeljo po njem  praznik dedikacije ali žegnanje, na katero mora priti  vsa fara z vsemi podružnicami vred.

Trg je precej velik in je v njem veliko hiš, je pa na vse  strani odprt. Prebivalci pa hodijo oblečeni napol po  hrvaško. V trgu stoji tudi farna cerkev, kjer ima sedež  arhidiakon za vso Dolenjsko. Nedaleč proč stoji tudi  lepa cerkev posvečena Naši ljubi Gospe, ki jo splošno  imenujejo  Nova  Štifta.  To  cerkev  so  zgradili  pred  nekaj  leti  in  tja  imajo  ljudje  iz  okolice  vsako  leto  velika romanja.

Dedni sovražniki krščanskega imena in sosednji divjak je ta trg že večkrat zavzel in poslal okoliške vasi  kot  dim  v  nebo,  nikoli  pa  ni  mogel  zavzeti  gradu.  Zato je od samega besa vedno odvlekel s seboj velik  kristjanov v suženjstvo, vse izropal, posabljal nešteto  ljudi in v vseh ozirih posnemal očeta tiranije, namreč  hudiča.

[oglas tip=”250×250″]Zaradi  takih  okrutnih  vpadov  in  napadov  so  žal!  še  v  žalostnem  spominu  ostala  leta  1480,  1528  v  mesecu juliju, leta 1546, leto 1558, 1559 v januarju  in  februarju,  leta  1564  in  še  dosti  drugih. Takrat  so  Turki strahotno divjali po Ribnici in okolici s svojimi  morilskimi sabljami. Pravijo, da so se ti barbarski divjaki še večkrat približali temu trgu, toda udarila jih je  slepota, tako da so bili sicer čisto blizu Ribnice, pa so  z odprtimi očmi trg spregledali, kar pripisujejo zaščiti  sv.  Štefana,  papeža  in  mučenca.  Celo  se  je  nekoč  zgodilo, da so z roparsko naravnanimi očmi že drveli  proti trgu, ko pa se je njihovim očem pokazala cerkev,  so se umaknili in rekli, da jih je strah svetnika v njej.  »Tako kot v obeh prejšnjih delih vojvodine Kranjske z  opozorilnimi  ognji  posvarijo  deželo,  tako  se  dogaja  tudi v tej tretji petini ali na Srednjem Kranjskem. In  tudi  tu  kresove  ali  svarilne  ognje  zaradi  Turkov  na  visokih  hribih  pripravijo  tako,  da  jih  od  krajev,  ki  so  Turčiji  najbližje,  do  glavnega  mesta  Ljubljane  kot  svarilno znamenje prižigajo po določenem vrstnem  redu enega za drugim. Nepotešljivi element ogenj je  tudi tu, v Ribnici, pokazal svojo požrešnost, saj je leta  1415 2. oktobra požrl ves trg, leta 1445 pa pol trga.  Toda iz tega kupa pepela je ponovno vstal današnji  ribniški feniks, ki je sedaj v polnem cvetu. Zlasti ker  imajo tu vsako leto tri letne sejme, na novoletni dan,  na prvo nedeljo po veliki noči in 2. avgusta.”

Vabljeni  k  branju  naslednjega  dela  članka,  ki  bo  osredotočen  na  Valvasorjev  opis  gradov  v  Ribniški  dolini.

Povzeto  iz  prve  in  tretje  knjige  prevoda  izvirnika  Slave Vojvodine  Kranjske,  ki  je  v  prvem  natisu  izšel  leta 1689 v Nürnbergu.

Prevajalci  izvirnika:  prof.  Doris  Debenjak,  prof.  dr. Božidar Debenjak, Primož Debenjak, dipl. inž.

VIR:

  • JANEZ VAJKARD VALVAZOR  (1689): SLAVA VOJVODINE KRANJSKE. NÜRNBERG, 1689
  • JANEZ VAJKARD VALVAZOR  (2009): SLAVA VOJVODINE KRANJSKE. LJUBLJANA :  ZAVOD DEŽELA KRANJSKA, 2009

Piše: Domen Češarek, Muzejsko društvo Ribnica

Komentiraj