Zanimivosti

Matematično presenečenje

Potrebujete 30 sekund, delajte korak za korakom in na koncu boste presenečeni…

Konca ne berite takoj !!!

1. Kolikokrat v enem tednu bi želeli večerjati v restavraciji? Število si zapomnite ali zapišite.

2. Izbrano število pomnožite z dva (×2).

3. Prištejte pet (+5).

4. Pomnožite s petdeset (×50).

5. Če ste v tem letu že imeli rojstni dan, prištejte +1760…, če pa še ne, prištejte +1759.

6. Od dobljene vrednosti odštejte vašo letnico rojstva (n.pr.   -1941,  -1973, …)


Rezultat, ki ste ga dobili, je trimestno število (n.pr.   129, 352, 015, …)

Prva številka vašega rezultata je število, ki ste si ga izbrali v začetku tega računanja (število, kolikokrat v enem tednu bi želeli večerjati v restavraciji).

Sledi pravo presenečenje !!!

Ostali dve številki sta… VAŠA LETA !!!


P.S.: Ta račun deluje SAMO v tem letu (2010)

Komentiraj