Velike Lašče

10 od skupno 12 županov podpisalo peticijo za obvoznico Škofljica

Župani 10. občin med Škofljico in Petrino podpisalo peticijo za obvoznico Škofljica

Podpisali peticijo za obvoznico Škofljica

Male Lašče – V sredo, 17.11.2010 popoldan je v Malih Laščah v občini Velike Lašče potekalo delovno srečanje županov občin, ki ležijo ob 3.a razvojni osi. 10 od skupno 12 županov (svojo odsotnost sta opravičila župana Iga in Osilnice) je na srečanju podpisalo peticijo za čimprejšnjo izgradnjo ustrezne obvoznice mimo Škofljice.

Teme pogovora, ki so se ga udeležili župani občin: Bloke, Dobrepolje, Grosuplje, Kočevje, Kostel, Loški Potok, Ribnica, Sodražica, Škofljica in Velike Lašče, so bile poleg ceste Ljubljana – Petrina še železnica, širokopasovne povezave in velike zveri ter divjad, vendar pa so največ pozornosti posvetili cesti. Zato so podpisali peticijo, s katero od pristojnih ministrstev in Vlade zahtevajo:

  • umik v preteklosti že zavrnjene prometno neustrezne in za lokalne skupnosti škodljive variante Lisičje;
  • takojšnje nadaljevanje prostorskega umeščanja obvoznice Škofljica po prometno, prostorsko in gospodarsko najugodnejši varianti 1A ali 2A po barju;
  • čimprejšnji začetek izgradnje obvoznice Škofljica z zaključkom vsaj do leta 2015;
  • posredovanje terminskega plana vseh aktivnosti, do vključno izgradnje obvoznice;
  • skupni sestanek z ministri za promet, kulturo, okolje in prostor ter za kmetijstvo, ki mora biti organiziran najkasneje v roku enega meseca. Sestanek naj bi bil v občini Škofljica.

»Država naredi vse, da ne naredi nič,« je poudaril župan Škofljice Ivan Jordan. Agonija izgradnje in umestitve obvoznice Škofljica namreč, kot so zapisali v peticiji, traja že več kot deset let. Izdelanih je bilo že nešteto idejnih zasnov, študij in različnih nivojev dokumentacije za to obvoznico, obravnavane pa so bile tudi že vse mogoče variante njenega poteka.

»Na podlagi različnih mnenj strokovnih služb, javnih razgrnitev, soglasij županov, kot tudi občine Škofljica, se je že pred leti oblikovalo stališče, da je cenovno, tehnično in časovno najbolj ugodna izgradnja obvoznice po Barju. Zato nas je izredno negativno presenetila informacija, da je vlada RS 28. oktobra sprejela sklep, da se v nadaljnjo pripravo državnega prostorskega načrta za obvoznico Škofljica ponovno vključi varianta Lisičje, ki je bila predhodno že zavrnjena kot prometno neustrezna, ker ne rešuje prometa na Škofljici,« so zapisali. Poleg tega je omenjena varianta finančno in časovno pogojena s sočasno širitvijo ceste med Malencami in viaduktom Reber v šestpasovnico, širitev avtoceste pa se realno lahko zavleče do leta 2025 ali pa še dlje.

»Zaradi nerazumnih in strokovno dvomljivih odločitev pristojnih ministrstev in vlade se pojavlja velika nevarnost, da bo v nadaljevanju izbrana trasa Lisičje, ki ne rešuje prometnih in gospodarskih težav prizadetih občin, ampak ima za cilj samo velike zaslužke gradbenih podjetij,« so zapisali in dodali, da je ravnanje države z zavlačevanjem izgradnje obvoznice in vključevanjem neustreznih variant ob tako nevarnih in nevzdržnih prometnih razmerah tako za prizadete prebivalce Škofljice in Lavrice, kot za vse tiste, ki se po tej poti vozijo v službo skozi omenjena naselja, nesprejemljivo.

Zato od pristojnih ministrstev in vlade zahtevajo umik v preteklosti že zavrnjene prometno neustrezne in za lokalne skupnosti škodljive variante Lisičje in takojšnje nadaljevanje prostorskega umeščanja obvoznice Škofljica po prometno, prostorsko in gospodarsko najugodnejši varianti A1 ali A2 po Barju. Za obvoznico zahtevajo, da mora biti zgrajena do leta 2015, od države pa, da jim posreduje terminski plan vseh aktivnosti do vključno izgradnje obvoznice, ki pa je, kot je dejal kočevski župan Vladimir Prebilič, samo del normalne cestne povezave, ki jo je država dolžna zagotovitvi prebivalcem na območju južno od Ljubljane – od Škofljice oziroma Turjaka do Kolpe. Zato so zahtevali tudi, da se v roku meseca dni srečajo z ministri za promet, okolje in prostor, kmetijstvo ter kulturo. V nasprotnem primeru se bodo, kot so poudarili župani, odločili za zapiranje cest.

Vir: dolenjskilist.si

Komentiraj