Utrip časa

Zgodbe z razglednic: Ribnica skozi objektiv kočevskega fotografa Verderberja

Razglednica Ribnica (Dolenjsko), glavna ulica pred današnjo Miklovo hišo in cerkvijo, na današnjem parkirišču še vodnjak in drevesa, fotograf Rudi Verderber, Kočevje, neodposlana

Razglednica Ribnica (Dolenjsko), glavna ulica, današnji Škrabčev trg, fotograf Rudi Verderber, Kočevje, neodposlana

Ribnico so v objektiv in kasneje na razglednico ali dopisnico ovekovečili tudi nekateri potujoči fotografi. V obdobju med obema svetovnima vojnama so motive za ribniške razglednice prispevali različni fotografi. Med njimi največkrat zasledimo imena foto Bavec – Rajhenburg, Brežice, Franc Kunc – Ljubljana, Vekoslav Kramarič – Ljubljana, Jože Pungartnik – Kočevje, Rudolf Verderber – Kočevje. Pogosto je tudi napisan izdajatelj in založnik ter prirpis, da je ponatis prepovedan, le redko pa je napisan datum izdaje.

Kočevski fotograf Rudolf Verdeber je bil rojen v Trstu leta 1876, po očetovi strani pa izvira iz Kočevske. Deloval je kot potojuči fotograf saj je imel svoj fotografski atelje tako na Rabu kot v Kočevju. Prav zaradi bližine Ribnice je kot fotograf veliko prispeval k temu, da je zgodovina Ribnice ostala živa na fotografijah. Izdal je kar precej razglednic s pogledom na takratno Ribnico. Značilnost njegovih razglednic pa je napis na prvi strani razglednice, kjer poleg imena Ribnice doda v oklepaju še Dolenjsko.

Razglednica Ribnica (Dolenjsko), Kolodvorska ulica, na levi strani stavba ribniške šole, ulica je že takrat imela drevored, fotograf Rudi Verderber, Kočevje, neodposlana

Peter Lesar, razglednice osebni arhiv

Komentiraj