Utrip časa

Stari računi, dopisi, ribniških podjetnikov, obrtnikov…(Ribniška opekarna A. Peterlin & Tovarši)

račun A.Peterlin&tov. Ribnica, 17.9.1914
račun A.Peterlin&tov. Ribnica, 17.9.1914

Ribniška opekarna je v 20. stoletju močno vplivala na življenje ljudi ter industrijski razvoj Ribnice. Parna opekarna v Ribnici, je delovala med leti 1900 in 1969. Ribniško opekarno so ustanovili štirje uspešni Ribničani. Cenetovi (Andrej Podboj) so imeli doma mesnico, gostilno, ledenico, kmetijo in klavnico, Pirker (Franc) je bil trgovec, Bukovčan (Josip Klun) podjetnik in trgovec, Poljančev (Andrej Peterlin) pa se je z opekarstvom ukvarjal že pred ustanovitvijo opekarne in ji dal tudi prvo ime A. Peterlin & tovariši.
Opekarna je obratovala sedemdeset let in v tem času je zaradi menjave lastnikov in podržavljenja zamenjala več imen. Prvo zabeleženo ime je že omenjeno A. Peterlin & tovariši. V 20. letih je eden od lastnikov svoj delež prodal Ivanu Klunu, ki je tako postal večinski lastnik in opekarno preimenoval v Ivan Klun in tovariša. Po drugi svetovni vojni, ko je postala državna last, se je v različnih obdobjih imenovala Državna opekarna Ribnica, Okrajna opekarna in Opekarna Ribnica.

žig A. Peterlin&Tovarši, parna žaga in opekarna v Ribnici - Reifnitz

žig A. Peterlin&Tovarši, parna žaga in opekarna v Ribnici – Reifnitz

Na starem računu iz leta 1914 je zabeležen podatek da je bil g. Leopoldu Kersniču, znanemu ključavničarju iz Hrovače izdan račun za strešno opeko prešano, žlebnike in stekleno strešno opeko v skupni vrednosti 46 kron in 10 vinarjev, ki je bil plačan 17.9.1914. Na lepo ohranjenem računu je tudi žig A. Peterlin & Tovarši, parna žaga in opekarna v Ribnici – Reifnitz.

Stari računi, ki so se ohranili so nemi pričevalci tistega časa. Vesel sem, da se tudi takšni dokumenti znajdejo v moji zbirki in se ohranjajo za prihodnost.

Peter Lesar
zbiratelj razglednic ribniške doline, 030 996 225
vir: Knjižnica Miklova hiša Ribnica, Tjaša Lubej, računi osebni arhiv

Komentiraj