Utrip časa

Posojilnica v Ribnici od leta 1888 (črno – beli spomini)

Posojilnica Ribnica, r.z.z.o.z. – registrovana zadruga z omejeno zavezo je začela uradno delovati 1. junija 1888 leta. Ustanovitelj posojilnice je bil takratni notar Erhovinc Franc, in Višnikar France, ki je bil takratni višji sodnik v Ribnici, nato pa tudi prvi načelnik posojilnice.Ideja ustanovitve posojilnice je bila porojena leta 1887. Sestavljena so bila pravila, poslana deželni vladi v Ljubljano in z odlokom št. 12.833 z dne 11. januarja 1888 leta so bila potrjena in vrnjena z opombo, da ni nikakega zadržka za začetek delovanja posojilnice. Na podlagi tega odloka je bil izdan na prebivalstvo Ribnice in okolice poziv na pristop k snujoči se posojilnici, kateri glavni deleži so bili določeni na 50 gld., opravilni na 5 gld. Poziv je imel popoln uspeh. Vpisalo se je takoj 40 zadružnikov in s tem je bil omogočen začetek delovanja novemu zavodu.

Načelstvo, nadzorni svet in uradništvo Posojilnice v Ribnici

Načelstvo, nadzorni svet in uradništvo Posojilnice v Ribnici

Naj bodo ohranjena njih imena potomcem v spomin in spodbudo na delo za javni blagor: Antonija Erhovinc – notarjeva žena, Janez Ilc – posestnik, Gorenja vas, Anton Lapajne – upokojeni učitelj v Ljubljani, Ignac Merher -posestnik in gostilničar, Prigorica, Franc Pirker – industrijec, Ribnica, Andrej Podboj – gostilničar in mesar, Ribnica, Franc Andoljšek – Velike Poljane, Anton Arko – Ribnica, Franc Blahna – Ribnica, Janez Bobek – Ribnica, Anton Bojc – posestnik Dolenja vas, Franc Erhovinc – notar Ribnica, Janez Fajdiga – Sodražica, Josip Fleš Flesch – Ribnica, Josip Goderer – Ortnek, Janez Gregorič – Retje, Matija Hočevar – Velike Lašče, Jakob Klun – Ribnica, Josip Klun – Ribnica, Nikolaj Lenček – notar Velike Lašče, Janez Lovšin – Ribnica, Marija Lovšin – Ribnica, Josip Mrhar – Dolenja vas, Janez Pauser – Ribnica, Klementina Pauser – Ribnica, Angela Pakiž – Ribnica, Matej Pakiž – Ribnica, Andrej Peterlin – Ribnica, Franc Picek – Ribnica, Franc Podboj Ribnica, Simon Pristou – kaplan Ribnica, Jakob Roglič – Velike Lašče, Litija, Janez Rus, starejši – Ribnica, Martin Skubic – dekan, kanonik Ribnica, Janez Šega – Sodražica, Danijel Šuflaj – Velike Lašče, Ema Šuflaj – Velike Lašče, Franc Schweiger – Ribnica, Franc Višnikar – sodni predstojnik, Ljubljana, Ludovik Zalokar – Velike Lašče.

Zadruga je začela poslovati 1. junija 1888 leta. Prvo posojilo je bilo vpisano pod št.1 dne 2. junija 1888 leta, na ime Janez Lovšin, Goriča vas št. 56. Prvo vlogo je dal posojilnici Janez Bojc iz Dolenje vasi št. 41 dne 1. junija 1888 leta.

V zadružni register je bila vpisana dne 29. avgusta 1888 leta pod št. 1211 okrožne sodnije v Novem mestu z imenom – Posojilnica v Ribnici r.z.z.o.z., s sedežem v Ribnici.

Meščanska šola v Ribnici je bila krona njenega dela za narod, saj je njeno poslopje zgradila posojilnica in je bila tudi njena last.
V kolikor vas podrobneje zanima poslovanje takratne posojilnice so vsi podatki opisani v knjigi iz leta 1928 „Spominski spisi Posojilnice v Ribnici ob njeni 40 letnici,1888-1928“.

Podatke zbral in zapisal Peter Lesar, zbiratelj, 030 996 225
fotografije osebni arhiv

Komentiraj